Zápisy zo zasadnutí Predsedníctva ÚS SLA

ZÁPISY P-ÚSn rok 2019 Zápis z členskej schôdze USn rok 2019 Úlohy a uznesenia ÚSn
P-ÚS 26.03.2019 Zápis z ČS US 29.04.2019 Uznesenia P-ÚS
    Úlohy a uznesenia ČS úseku
ZÁPISY P-ÚSn rok 2018 Zápis z členskej schôdze USn rok 2018  
P-ÚSn 06.11.2018 zápis z ČS USn 21.05.2018  
P-USn 27.05.2018    
     
ZÁPISY P-ÚSn rok 2017 Zápis z členskej schôdze USn rok 2017  
P-USn 08.01.2017 zápis z ČS USn 29.03.2017  
     
     
P-USn 12.06.2017    
P-USn 03.08.2017    
P-USn 15.10.2017    
     
ZÁPISY P-ÚSn rok 2016 Zápis z členskej schôdze ÚSn rok 2016  
P-úsnb 29.12.2016 zápis z ČS ÚSn 27.04.2016  
     
ZÁPISY P-ÚSn rok 2015

Zápis z členskej schôdze ÚSn rok 2015

 
zápis z P-ÚS č. 1_11.10.2015 zápis z ČS ÚSn 01.12.2015  
     
ZÁPISY P-ÚSn do roku 2014    
zápis z P-ÚS č. 1 zápis z P-ÚS č. 1 (27.4.2014)  
zápis z P-ÚS č. 2    
zápis z P-ÚS č. 3    
zápis z P-ÚS č. 4    
zápis z P-ÚS č. 5    
zápis z P-ÚS č. 6    

 

ZÁPISY ZO ZASADNUTIA KOMISIÍ FIS

Zurich 2018

Komisia Freestyle/Snowboard 09/2018

Komisia Snowboard alpine 09/2018

Komisia Snowboard Park & Pipe 09/2018

 

Costa Navarino 2018

Komisia Freestyle/Snowboard 05/2018

Komisia Snowboard alpine 05/2018

 

Zurich 2017

Komisia "Snowboarding" 10/2017

 

Cancún 2016

Komisia "Snowboarding" 06/2016

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk