Top Aktuality

Ilustračný obrázok

25.10.2020 Klaudia Medlová si sprestruje prípravu skejtbordovaním

Ilustračný obrázok

24.10.2020 Reakcia prezidenta SLA na článok - SLA zadržiava peniaze pre Petru Vlhovú

Poprad, 23.10.2020

Ilustračný obrázok

23.10.2020 Ján Solivajs s ocenením Klubu fair play SOŠV za rok 2020

Členovia kolégia Klubu fair play Slovenského olympijského a športového výboru (KFP SOŠV) vo štvrtok schválili udelenie ocenení klubu za rok 2020. V troch kategóriách rozhodli o udelení spolu troch Cien KFP SOŠV a ôsmich Diplomov KFP SOŠV. Laureáti vzišli dovedna z 26 návrhov z rôznych subjektov. Za bežecké lyžovanie a dlhodobé pôsobenie v duchu fair play získal Diplom KFP SOŠV Ján Solivajs. Gratulujeme!

Ilustračný obrázok

22.10.2020 Navždy nás opustil Michal Sabaka

Včera 21 októbra vo veku 86 rokov navždy dotĺklo lyžiarske srdce Michala Sabaku. Majster športu v bežeckom lyžovaní, tréner, funkcionár i organizátor podujatí. Posledná rozlúčka sa uskutoční v úzkom rodinnom kruhu. Za bežecké lyžovanie želáme rodine úprimnú sústrasť.

Ilustračný obrázok

18.10.2020 Petra Vlhová v Söldene tretia!

Sölden, 17.10.-18.10.

Ilustračný obrázok

16.10.2020 Predictor Challenge (FIS tipovacia hra svetového pohára FIS v zjazdovom lyžovaní)

Predictor Challenge (FIS tipovacia hra svetového pohára FIS v zjazdovom lyžovaní)

15.10.2020 Aktuálne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID 19

Aktuálne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID 19

14.10.2020 Zmena termínu Mimoriadnej členskej schôdze odvetvia AD

Ilustračný obrázok

13.10.2020 Freeski Days - tréning na trampolíne s Michaelom Oravcom

V septembri sme sa zdokonaľovani na tréningu s Michaelom Oravcom

Ilustračný obrázok

09.10.2020 Hromadné podujatia, t. j. nad 50 ľudí, sa konať nesmú

Poprad

 záznamy 1 - 10 z 1318    nasledujúce   posledný »

15.10.2020 Aktuálne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID 19

Na základe informácií zverejnených na stránkach MZ SR sa nariadenia SLA ohľadne hromadných podujatí z minulého štvrtku sprísňujú - všetky hromadné podujatia sú od 15.10. zakázané.

 

Usmernenie k Opatreniu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 15.10.2020
Dátum: 15.10.2020

 

a) Rúška nemusia nosiť osoby pri výkone športu

b) Organizovaná športová činnosť

(1) Športová činnosť (tréning) je POVOLENÁ za nasledovných obmedzení:

športovú činnosť v jednom okamihu na jednom športovisku môže vykonávať iba jedna organizovaná skupina do 6 osôb, rúška nie sú povinné (odporúčame však ich používanie).


(2) Športová činnosť (organizované športové súťaže) sú POVOLENÉ

nasledovné najvyššie súťaže:
hokej: TIPOS extraliga, ICE HOCKEY LEAGUE,
futbal: FORTUNA Liga,
hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga, MOL Liga,
volejbal: Extraliga muži, Extraliga ženy,
basketbal: Slovenská basketbalová liga, Extraliga ženy
súťaže, v ktorých všetci účastníci (vrátane trénerov a organizátorov) musia mať v dobe začiatku aktivity negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatie musí byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania
účasť divákov na organizovaných športových súťažiach nie je povolená.

(3) Iné: prírodné a umelé kúpaliská, vrátane akvaparkov sú ZATVORENÉ, pričom neorganizovaný vstup verejnosti na verejnú neohradenú vodnú plochu nie je zakázaný,
prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly) sú ZATVORENÉ,
fitness centrá sú ZATVORENÉ.

(4) Športovanie v školách (telesná výchova, športové súťaže a aktivity na školách) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu nie je dotknuté týmto opatrením.

 

c) HROMADNÉ PODUJATIA

Zákaz hromadných podujatí  - športových, kultúrnych, zábavných, spoločenských a iných jednom okamihu za účasti viac ako šesť osôb.

 

- výnimku majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v čase začiatku podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín. Tieto hromadné podujatia musia byť ohlásené na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pre začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Pri splnení týchto podmienok je na tomto podujatí možné podávať jedlá a nápoje.
- výnimku majú obrady krstu, sobáša a pohrebu, vrátane civilných verzií. Účastníci musia dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov, v ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné. V interiéri nesmie počet účastníkov v jednom okamihu prekročiť limit jedna osoba na 15 štvorcových metrov.
- výnimku majú aj hromadné podujatia nevyhnutné pre priebeh najvyšších  športových súťaží v hokeji, futbale, hádzanej, basketbale a volejbale (presný zoznam je uvedený v opatrení). Musia však byť bez obecenstva za dodržania podmienok ÚVZ SR.
- zákaz sa nevzťahuje ani na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, ako aj ďalšie zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa konajú na základe zákona, ako aj na voľby za dodržania stanovených podmienok.

 

Aktuálne info na: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk