Top Aktuality

 záznamy 1 - 10 z 1539    nasledujúce   posledný »

19.08.2020 Uznesením Predsedníctva SLA č. 15/20/246.-el. bolo schválené zvolanie riadnej Konferencie SLA 2020.

Konferencia SLA 2020 sa uskutoční 3.9.2020 (štvrtok) s miestom konania: Hotel Dixon Banská Bystrica,

so začiatkom o 12.30 hod. 

 

Všetky materiály ku Konferencii SLA budú v zmysle ZoŠ zverejnené v lehote 7 dní pred konaním Konferencie SLA

na webovom sídle SLA v sekcii Asociácia/Konferencia SLA 2020.

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org