Top Aktuality

29.07.2020 Prípravy na Svetový pohár v alpskom lyžovaní v Jasnej sú v plnom prúde, kontrola z FIS bola spokojná

Jasná - Poprad

Ilustračný obrázok

20.07.2020 Pracovno-metodické vzdelávacie stretnutie

Bežecký úsek Slovenskej lyžiarskej asociácie si Vás dovoľuje pozvať na pracovno-metodické vzdelávacie stretnutie trénerov a zástupcov klubov BÚ SLA, ktoré sa uskutoční 1 až 2. augusta 2020 (SOBOTA - NEDEĽA) od 14:00 hod na Chate Opalisko v Závažnej Porube.

Ilustračný obrázok

19.07.2020 Ako začať s freeski tréningom bez lyží?

Ako začať s freeski tréningom bez lyží?

Ilustračný obrázok

16.07.2020 Záver kontroly HKŠ: Slovenská lyžiarska asociácia neporušila zákon

Poprad

Ilustračný obrázok

12.07.2020 Alena Procházková zvíťazila v 1. kole Slovenského pohára v sezóne 2020/2021

Velké Karlovice ČR

30.06.2020 Beskydské turné žiakov v skoku na lyžiach 2020

Beskydské turné žiakov v skoku na lyžiach 2020

Ilustračný obrázok

29.06.2020 1 kolo SLP KL Velké Karlovice

Prvé kolo SLP KL sa uskutoční už 12.7.2020 a to tradične spoločne s konkurenciou z ČR vo Velkých Karloviciach (CZE). Vzhľadom na fakt, že preklopenie databázy SLA na novú sezónu 2020/2021 je v procese a aktuálne nie je možné pridať podujatia do kalendára, prinášame Vám propozície na podujatie aspoň takouto formou. Odklik nižšie v texte.

Ilustračný obrázok

26.06.2020 Kalendár Slovenského pohára v behu na kolieskových lyžiach 2020

Prinášame Vám letný kalendár Slovenského pohára v behu na kolieskových lyžiach 2020.

Ilustračný obrázok

22.06.2020 Grasski Český pohár v Petroviciach - naši lyžiari na tráve boli uspešní

21.6.2020 Petrovice ČR

Ilustračný obrázok

20.06.2020 Bežci na lyžiach absolvovali prvé spoločné sústredenie novej sezóny po pandémii

20.6.2020 Hodruša Hámre

 záznamy 1 - 10 z 1268    nasledujúce   posledný »

16.03.2016 Na Slovensko som prišiel veľmi dávno. Naučil som sa reč, založil som si rodinu, podnikám, platím dane, odvody, a v istej chvíli som chcel pomôcť slovenskému lyžovaniu. Mám jasné priority a dá sa povedať, že aj všetko, čo k životu potrebujem. Keď už sme pri prioritách a životných potrebách, funkcie medzi ne nepatria. Prečo o tom hovorím? Keď som prišiel z Talianska na Slovensko alebo keď som prijal funkciu v zjazdovom lyžovaní, nikdy som si nemyslel, že raz budem musieť očisťovať svoje meno a vysvetľovať svojim dcéram, prečo je ich otec „kontroverzný“ Talian, ako ma označujú médiá a niektoré osoby v športovom hnutí. Nemyslel, ale tá chvíľa je tu, a preto to robím práve teraz.

Nechcem funkciu, chcem len očistiť svoje meno. Aby bolo jasné, hneď na začiatku. Nechcem byť funkcionár v predsedníctve UAD. Urobím všetko preto, aby si členská schôdza zvolila nové vedenie v súlade so stanovami, lebo tak to má byť. Fair play, pravidlo, ktoré nikto nemusel napísať do „ústavy“, platí pre športovcov a o to viac by malo platiť pre ľudí, ktorí šport manažujú.

V posledných týždňoch zase mediálne rezonuje moje meno v spojení so Slovenskou lyžiarskou  asociáciou  kde  sa opakujú slová, ako ,,kontroverzný Talian,, Týmto by som chcel uviesť veci na pravú mieru a vniesť jasno do vzniknutej situácie.

Čo sa stalo?

Týždeň pred Svetovým pohárom v Jasnej nelegitímny predseda Michal Rajčan a nelegitímna podpredsedníčka Úseku Alpských Disciplín  pani advokátka Monika Maršáleková  mediálne vytiahli na verejnosť vnútorné rozpory UAD, ktoré nastali po zistení, že pani Maršáleková počas členskej schôdze, na ktorej bolo zvolené nové predsedníctvo UAD, závažne porušila stanovy. V dôsledku tohto, všetky rozhodnutia prijaté na tejto členskej schôdzi  sa stali neplatnými, nelegitímnymi.

O tomto stave podpredsedníčka UAD pani Maršáleková, ako advokátka vedela už dávno ,stihla žiadať medzitým aj  o odvolanie Kontrolného orgánu ktorého rozhodnutie neakceptovala . V skutočnosti, rozhodnutie predsedníctva SLA zo dňa 18.2.2016 len ukladá legitímnemu predsedníctvu zvolať novú volebnú členskú schôdzu  .

Pýtam sa, prečo nelegitímne predsedníctvo UAD toto vytiahlo len sedem dní pred SP Jasná? Veľká senzácia, predvolebná kampaň , ohúrenie lyžiarskej verejnosti a využitie moratória, ktoré prijalo predsedníctvo SLA cieľom zabezpečiť pretekárom psychickú pohodu a bezproblémovú prípravu pred takými pretekmi , ako je SP Jasná.  

 

27. mája 2015 som požiadal kontrolný orgán SLA o preverenie či pri zvolaní a priebehu schôdze neboli porušené  stanovy SLA o mojich pochybnostiach bolo oboznámené aj predsedníctvo UAD . Keďže som nedostal odpoveď, opakoval som svoju  žiadosť  22. septembra 2015 .

O tri dni právnička SLA a Kontrolno-revízna komisia následne potvrdili porušenie stanov SLA. Navrhli aj riešenie - zvolanie novej členskej schôdze a konanie nových volieb. V zmysle toho, že rozhodnutia orgánov boli prijaté v rozpore so stanovami sú nezákonné, nevykonávateľné a nikto nie je povinný ich rešpektovať, takže sa logicky pôvodne zvolené predsedníctvo stalo nelegitímnym a posledným zvoleným predsedom UAD som bol ja, Marino Mersich.

Napriek tomu, počas nasledujúcej členskej schôdze konanej 11. októbra 2016, o probléme prítomných delegátov pani Maršáleková neinformovala a vôbec tento nelegitímny stav členská schôdza neriešila  

Musím dodať, že napriek tomu, že všetci vedeli o tomto vážnom stave ,nikto (prezident SLA či  nelegitímne predsedníctvo UAD ) neprejavil  doteraz   záujem so mnou komunikovať .

Konštatujem, že som oboznámil všetkých kompetentných o  tomto vážnom  stave  (prezident SLA,  nelegitímne predsedníctvo UAD, KRK ). Nelegitímne predsedníctvo tento stav neriešilo, nerieši a neprejavili doteraz   záujem so mnu komunikovat a riešiť vzniknutý problém .

Pre nečinnosť nelegitímneho predsedníctva UAD a prezidenta SLA, som sa rozhodol, skôr ako uplynie premlčacia lehota, požiadať súd o preskúmanie platnosti rozhodnutia prijatého počas Mimoriadnej členskej schôdze konanej 18. apríla 2015.

Nezmyselne fámy, že sa cielene nezúčastním súdneho pojednávania ale v tom čase som bol na žiackych preteky v K.H. sú diskreditačnou tvorbou chorého človeka, lebo vtedy som bol na zahraničnej služobnej ceste a na pretekoch som nebol a ani som nemohol byť prítomný.

Dodržiavanie stanov a Fair Play! Nie moje osobné ambície, to je dôvod, prečo som žiadal, aby lyžiarska asociácia urobila nápravu a po zbabranej Mimoriadnej členskej schôdzi riešila legitímnosť v UAD.

Podieľal som sa na tvorbe viacerých vnútorných pravidiel a stanov a mal som pocit, že aj členovia chcú, aby asociácia bola transparentná, korektná a vzťahy Fair Play. To je všetko, nič iné za tým nie je.

„Je to jednoduchšie, ako to vyzerá. Žiadne zákulisné hry „kontroverzného“ Taliana. Asociácia neprijala zmeny, o ktoré som sa snažil, a preto nechcem byť ďalej funkcionárom UAD. Pripravím zvolanie členskej schôdze a nové voľby v súlade so stanovami, to je všetko. Je niečo „kontroverzné“ na dodržiavaní pravidiel? Musia fungovať . So mnou aj bezo mňa.„

 

Neviem, či toto moje vyhlásenie postačí tým, ktorí sú presvedčení, že mi ide len a len o funkcionársky post,( v SLA je bez nároku na odmenu) pretože viem, že fámy žijú svojím vlastným životom. Napriek tomu, sa pokúsim o vysvetlenie.

FAKTY

Začal som tým, že nechcem funkcie, ale čo určite chcem, je očistiť meno Mersich, meno, ktoré nosí aj moja rodina.

Na Slovensku žijem vyše štvrťstoročie, je to takmer viac ako v Taliansku. Zjazdovému lyžovaniu sa venujem dlhodobo. Nežijem z lyžovania, naopak venujem mu veľa času, znalostí a peňazí.

Podnikám, platím dane, odvody, zamestnávam a pomohol som mnohým talianskym podnikateľom založiť si na Slovensku podniky, ktoré dnes zamestnávajú stovky Slovákov.  

Taliansko ohodnotilo moje podnikanie a dobrovoľnú prácu pri pomoci talianskym podnikom na Slovensku. Taliansky prezident vroku 2012 mi udelil titul rytier Ordine al merito della Repubblica Italiana, najvyššie talianske vyznamenanie za zásluhy. "Kontroverznému" Talianovi, ktorému ide o post a peniaze?

Na začiatku, ako aj dnes, zjazdové lyžovanie zápasilo s nedostatkom peňazí. Chýbali financie na trénovanie a pretekanie slovenských špičkových zjazdárov. Hovoril som si, niečo musí byť veľmi zlé, ak si na sústredení na ľadovci varia vreckovú polievku, lebo nemajú na reštauráciu.

Ajo Huťka bol vtedy jeden z najlepších slovenských zjazdárov. Pomáhal som mu zvládnuť súboj s nedostatkom peňazí. Zamestnal som aj jeho otca v mojej firme. Finančne, vtedy cez zväz, som podporoval aj ďalších slovenských reprezentačných zjazdárov Kovára, Gemzu, Chorogwického, Vaculčíka...

 Napriek tomu, že Ajo Huťka bol jeden z najlepších zjazdárov a splnil všetky kritéria pre štart na „Olympiáde v Nagane“, dodnes nemám jasnú odpoveď, prečo ho neodporučili a nakoniec do Nagana necestoval.

Pred desiatimi rokmi som sa znova začal venovať pomaly, ale systematicky mládeži v banskobystrickom oddieli (dnes sto mladých lyžiarov). Chýbal „systém“ aj peniaze . Zabezpečil som aj jedno aj druhé. Takto umožňujeme, pri minimálnych finančných nákladoch pre rodičov, športovať a pretekať, malým lyžiarskym nádejám.

Do štruktúr Úseku alpských disciplín som vstúpil pred piatimi rokmi ako podpredseda a v roku 2013 ma členská základňa zvolila za predsedu.

V rokoch 2012/2013 som vytvoril prvý systém odmeňovania pre kluby na základe výsledkov a početnosti mládeže a finančnej podpory pre organizátorov mládežníckych pretekov.

Poukazoval som na to, že technika a výučba lyžovania je zastaralá. Nechem urážať trénerov ani lektorov, chyba je inde ,ale je to dlhodobý stav, ktorý nikto nerieši, lebo sa riešia len a len potreby a požiadavky vrcholových športovcov . Do mládežníckych tímov sa preto dnes leju peniaze rodičov, ako do čiernej diery. Osobne som zistil, že možnosť dosahovania špičkových výsledkov v dospelosti je minimálna. Peniaze dnes nie sú všetko, potrebné sú hlavne vedomosti. O tomto probléme vedia aj špičkoví tréneri  Zuzula či  Žampa , ale nič nerobia preto, aby sa niečo zmenilo .

Rozvinul som podľa, vo svete fungujúceho a spoľahlivého modelu, systém reprezentačných družstiev žien a mužov, juniorov a junioriek, čo bolo na tú dobu prevratnou myšlienkou /nazývali ho posmešný vláčik/.

Vytvoril som nový „FUNKČNÝ SYSTÉM“, tým, že som združil štátne a rodičovské finančné prostriedky. To považujem za profesionálny prístup a „SYSTÉM“, pre športovcov. To je jediná cesta k vrcholovým výsledkom  pre slovenských zjazdárov.

Bol som pri tvorbe „programu podpory a  rozvoja UAD na roky 2014 až 2018“. Program mal vrcholiť svetovou zimnou olympiádou v Kórei, v roku 2018. Program sa neplní, ale dodnes je uverejnený na stránkach Slovenskej lyžiarskej asociácie.

Taktiež som bol pri tvorbe a kreovaní, platnej legislatívy SLA-UAD. Myslím si, že akákoľvek organizácia bez pravidiel a bez ich rešpektovania je bezcenná.

Zabezpečil som sponzorsky materiál za 20 až 25 tisíc eur ročne, a to bez pomoci od vrcholových reprezentantov.

Prečo „kontroverzný“ Talian? Lebo...!

Vzhľadom na stratu z MS Juniorov v Jasnej (2014) zostalo z pôvodných 170 tisíc eur pre UAD k dispozícii len 105 tisíc, a to sa stalo kameňom úrazu. Evidentne niekomu prekážalo, že tú malú  časť finančných prostriedkov, ktoré sme mali k dispozícii, som na rozdiel od mojich predchodcov použil aj na podporu mládeže a pre menej výkonných pretekárov, nie len pre nesporné špičky, Zuzulovú ,vlhovu a  Žampu. Všade bolo prezentované, ako si mohol dovoliť ,,nejaký Talian“ zmeniť zaužívané pravidlá.

 

Videl som, že Žampovci, Zuzulovci a Vlhovci čerpali cez štátne športové strediská len na športovú prípravu v roku 2013 45 tisíc a o rok neskôr skoro 60 tisíc eur. Keď pripočítame aj mesačné platy, vrátane trénerov, tak ročne čerpali štátne financie vyše sto tisíc eur, čo bolo viac ako ročný rozpočet UAD! Napriek tomu sme im pridelili dotácie na podporu športovej prípravy .

Ďalší pretekári, olympionici, Falat, Bendik, Gantnerová, Lukáčová, Saalová, nemali vôbec iné zdroje financovania okrem zdrojov rodičovských. Pre nich a iných juniorov som sa snažil vytvoriť lepšie podmienky. Neznamená to, že som nechcel pomôcť Žampovi, Zuzulovej či Vlhovej, ale nemal som z čoho.

V roku 2015, keď UAD mala k dispozícii 200 tisíc, by nebolo obtiažne pomáhať všetkým, ale vtedy som už o financiách nerozhodoval. Zabudlo sa na všetkých ostatných. Nedostali žiadnu podporu, ani reprezentačné oblečenie. Napriek tomu, že zostatok na účte UAD bol na konci roku 2015 okolo 30 tisíc. Pre koho?

Lyžovanie vďaka nefungujúcemu „SYSTÉMU REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV“, malému prílevu peňazí od štátu a sponzorov, prichádza o talenty, ktorým rodičia vo veku napríklad šestnásť až osemnásť  rokov, musia natvrdo povedať, že pretekaniu je koniec, lebo treba žiť a platiť rodinnú réžiu. Rodičia predsa nemôžu suplovať  a financovať „SYSTEM“  štátnej prípravy vrcholových športovcov.

Je jasné, že niekomu tento „nesystém“ vyhovuje. V juniorskom a dospeláckom veku dnes aktívne  a výkonnostne lyžuje možno osem žien a desať mužov. Pred piatimi rokmi bol počet dvojnásobný.

Dotkol som sa peňazí veľkých reprezentantov, poukázal som na ich veľké zárobky oproti iným pretekárom, na veľké štátne dotácie, ktoré čerpali a očakával som, že namiesto žiadania budú ponúkať pomoc. Bohužiaľ, nestalo sa. Každému je jasné, komu tento „nesystém“ vyhovuje. Čím nižšia konkurencia, tým väčší kus koláča si odnesie. Takto funguje Slovenské lyžovanie, a pre toto som sa stal nepohodlným človekom. 

Uznávam a tešia ma, tak ako každého, skvelé výsledky našich lyžiarok Veroniky Velez - Zuzulovej a Petry Vlhovej, bratov Žampovcov, našej olympioničky Barbary Kantorovej, olympionika Mateja Falata a Martina Bendika.

Výsledky týchto zjazdárov, ale nie sú výsledkom systému štátnej prípravy reprezentantov, ani predsedníctva UAD, ale osobnej iniciatívy, niekoľko ročnej práce a driny rodičov, ich peňazí a   niekedy aj šťastia mať možnosť trénovať s profesionálnym zahraničným tímom.

Na otázku či cítiť  pozitívne zmeny a volebné sľuby, ktoré boli sľúbené a prezentované členom ÚAD pri nelegitímnych voľbách 18.4.2015  si každý musí  odpovedať sám .

Marino Mersich,

člen Slovenskej lyžiarskej asociácie – Úseku alpských disciplín. 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk