Top Aktuality

Ilustračný obrázok

30.04.2021 Členské zväzy SOŠV majú v úcte a rešpektujú Olympijskú chartu a prijatie ZLS za člena SOŠV nebolo schválené

Poprad

Ilustračný obrázok

30.04.2021 Stanovisko prezidenta Slovenskej lyžiarskej asociácie po VZ SOŠV

Poprad

Ilustračný obrázok

29.04.2021 Akékoľvek hlasovanie o ZSL na pôde SOŠV je účelové konanie, ktoré má prekryť problém, ktorý bol spôsobený ministerstvom na domácej a medzinárodnej športovej scéne tak, aby tento „čierny Peter“ prešiel aj na SOŠV. 

Poprad

Ilustračný obrázok

28.04.2021 SLA verí v správne rozhodnutie Valného zhromaždenia SOŠV

Poprad

Ilustračný obrázok

28.04.2021 List prezidenta SLA členským zväzom SOŠV

Poprad

Ilustračný obrázok

27.04.2021 SOŠV svojím konaním môže porušiť Olympijskú chartu -Slovenská lyžiarska asociácia prežila pandémiu aj politické tsunami

Poprad

26.04.2021 Pozvánka na informačno-pracovné stretnutie klubov BÚ SLA

Vážení zástupcovia klubov BÚ SLA,dovoľujem si Vás pozvať na pracovno-informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 1. mája 2021 (sobota) o 16:00 hod. v aule Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica. Program: 1.Otvorenie 2.Aktuálna situácia a smerovanie BÚ SLA a SLA 3.Členská schôdza BÚ SLA 9.5.2021 4.Rozpočet – financovanie r. 2020 a r. 2021 5.Reprezentačné družstvá a Talentovaná mládež BÚ SLA 2021/2022 6.Diskusia 7.Záver Michal Malák - Predseda BÚ SLA

Ilustračný obrázok

23.04.2021 Stanovisko prezidenta Slovenskej lyžiarskej asociácie k výzve osobností slovenského lyžovania

Poprad

Ilustračný obrázok

15.04.2021 Zmena emailových adries

Sekretariát SLA oznamuje, že od dnešného dňa bude prebiehať externá komunikácia len na nových emailoch s koncovkou .org, ktoré sú zverejnené v sekcii kontakty.

Ilustračný obrázok

13.04.2021 Snowboardcrossová juniorská výprava SLA ukončila sezónu s výbornými výsledkami - Katarína Pitoňáková získala 2. miesto

Colere, Taliansko

 záznamy 1 - 10 z 1471    nasledujúce   posledný »

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org