Top Aktuality

25.01.2021 Juniorskí reprezentanti SR ministerstvom hodení cez palubu

Ilustračný obrázok

20.01.2021 Katarína Pitoňáková a Samuel Sakál uspeli FIS pretekoch do Corele

Poprad

Ilustračný obrázok

19.01.2021 SLA dohodla spoluprácu so SAPUL a obnovuje vstup do Interski International

Poprad

19.01.2021 Odpovede SLA pre denník Šport

Poprad

Ilustračný obrázok

19.01.2021 MSJ a MS U23 vo Vuokatti dostalo zelenú

Dnes 19.1.2021 sa rozhodlo o uskutočnení MSJ a MS U23 v behu na lyžiach, ktoré sa uskutočnia od 8.2. do 14.2.2021 vo fínskom stredisku Vuokatti. Organizátor nastavil tvrdé opatrenia voči Covid-19 a všetci účastníci budú musieť prejsť vstupným testovaním a zotrvať v "bubline" počas celého podujatia. Za Slovensko nastúpi 8 športovcov, ktorí nominačné kritéria plnili podľa Súťažného poriadku BÚ SLA vo forme FIS bodov a to nasledovne:

Ilustračný obrázok

18.01.2021 Vymyslené nominačné preteky ZSL v Jurgów-e prešetrí hlavný hygienik SR

Poprad

Ilustračný obrázok

17.01.2021 Vyjadrenia SLA cenzurované

Poprad

Ilustračný obrázok

15.01.2021 Aktualizácia: výmaz bývalých členov SLA v ISŠ

Poprad

Ilustračný obrázok

14.01.2021 Výmaz bývalých členov SLA v ISŠ

Poprad

Ilustračný obrázok

13.01.2021 Klaudia Medlová v prvých pretekoch SP v Kreischbergu v TOP 10

Poprad/Kreischberg

 záznamy 1 - 10 z 1407    nasledujúce   posledný »

11.01.2021 Poprad

MSVVaŠ si dalo vlastný gól - vo svojej tlačovej správe priznalo svoje pochybenie

Obvinenia voči SLA nie sú namieste, SLA opätovne žiada  o zrušenie rozhodnutia MSVVaŠ o zrušení osvedčenia SLA o uznaní za národný športový zväz!

Slovenská lyžiarska asociácia už vyše päť týždňov upozorňuje na prešľapy MŠVVaŠ. To vo vlastnej tlačovej správe priznalo svoje pochybenie s informačným systémom športu a úmyselné zavedenie FIS listom z 1.12.2020 o stave SLA.

V tlačovej správe MŠVVaŠ sa píše: „Ministerstvo na žiadosť Slovenského zväzu lyžovania poskytlo FIS informáciu o počte športovcov - lyžiarov zapísaných v informačnom systéme športu k 1.12.2020 a oznámilo túto skutočnosť Medzinárodnej lyžiarskej federácii.“

Za prevádzku informačného systému športu zodpovedá ministerstvo. Pritom MŠVVaŠ obvinilo SLA, že do informačného systému športu nedoplnila všetky údaje, čím si problém spôsobila údajne sama. („Ak sú tieto údaje nepravdivé alebo nesprávne, zodpovedá zato Slovenská lyžiarska asociácia, a nie ministerstvo.“) Lenže na stránke MŠVVaŠ v sekcii informačný systém športu je ešte aj dnes transparentne zobrazené upozornenie: Dôležité upozornenie! Informačný systém športu je v nábehovej fáze, ktorá potrvá niekoľko mesiacov (https://www.minedu.sk/informacny-system-sportu/). Zároveň v Správe Najvyššieho kontrolného úradu SR – správa o výsledku kontroly 2020: „Vnútorný kontrolný systém výdavkov na šport v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,“ ktorá bola zverejnená na webovej stránke Najvyššieho kontrolného úradu SR dňa 18.12.2020 (ďalej ako „Správa NKÚ“), sa na str. 8 o. i. uvádza: „Po desiatich rokoch budovania tohto systému ani dnes nie je ukončený a samotné ministerstvo uvádza že je v nábehovej fáze, ktorá ešte potrvá niekoľko mesiacov. Z pohľadu kontroly verejných zdrojov je podstatné fungovanie registrov fyzických a právnických osôb v športe a športový portál. Na športovom portáli je prehľad dotácií zo štátneho rozpočtu poskytnutých v rámci programového financovania telesnej kultúry a športu.“

 

Teda aj zo Správy NKÚ (z 18.12.2020) vyplýva, že Informačný systém športu nie je ukončený, a teda neúplný Informačný systém športu „v nábehovej fáze“ nemôže v súčasnosti tvoriť zákonný rámec pre vydanie akéhokoľvek rozhodnutia.

V zmysle ustanovenia § 104 ods. 4 Zákona o športe platí: „Športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.Lenže ministerstvo doteraz SLA nezaslalo oznámenie o tom, že by informačný systém bol funkčný.

V tlačovej správe MŠVVaŠ bolo ďalej uvedené: Po tom, čo sa koncom minulého roka vyostrili spory medzi vedením Slovenskej lyžiarskej asociácie a viacerými jej dovtedajšími členmi, sa MŠVVaŠ SR  rozhodlo kontroverzie v slovenskom lyžovaní riešiť podporou novovznikajúceho Združenia/zväzu slovenských lyžiarov (ZSL).“  „Viacerí jej dovtedajší členovia“ predstavovali skupinku 6 členov odvetvia zjazdového lyžovania, ktorí vytvorili ZSL a bez pomoci ministerstva, ktoré od  1.12. zavádzalo celú verejnosť a spoliehalo sa na svoj mediálny vplyv, by nemali šancu. K masívnemu opúšťaniu členskej základne SLA došlo až po zverejňovaní nepravdivých informácií o SLA zo strany ministerstva, t.j. po 01.12.2020. Existuje právny doklad o reálnom počte členov SLA k 1.12.2020. List ministerstva zaslaný na FIS zo dňa 01.12.2020 spôsobil, že FIS vychádzala z informácií ministerstva a zablokovala  SLA finančné prostriedky a možnosť prihlasovania svojich členov na preteky FIS.

Pritom ZSL sa očami jeho viceprezidenta listom z 9.1.2021 vidí už v cieľovej rovinke... (https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/dolezite-list-z-fis-a-clenska-zakladna-zsl/). To skutočne 9.1. treba naháňať verejnosť, aby sa stal každý lyžiarom? Inak to ZSL nedá? Stále je to málo?  (citácie Ladislava Smolena viď. link). Skoro 6 týždňov po vyhlásení, že ZSL má resp. zastupuje majoritu lyžiarov, ju teda ZSL dokázateľne stále nemá!  Netvrdilo Ministerstvo, že muselo dňa 1.12. konať, lebo ZSL zastupovalo majoritu lyžiarov na Slovensku?

Väčšina reprezentantov, olympionikov či talentovanej mládeže je stále členom  SLA, a to napriek tomu, že dňa 15.12.2020 bolo vydané rozhodnutie o zrušení osvedčenia SLA o uznaní za národný športový zväz. FIS má vo svojich stanovách kontrolný štatistický dátum kontroly počtu lyžiarov 31.3. ZSL v spolupráci s MŠVVaŠ vsunulo už ďalšie dva dátumy 1.12. a teraz 15.1. Skutočnosťou sú podnety od členov SLA vedeniu SLA na falšovanie ich registrácie v ZSL a aktívne použitie spriaznených žurnalistov na vyvíjanie nátlaku na slobodu športovcov. Cieľom je evidentne, aby slovenskí reprezentanti pristúpili na nezákonný režim alebo ukončili kariéru.

„Vážený pán štátny tajomník, uvedomte si prosím, akým hanebným spôsobom šliapete po slovenských športovcoch a vráťte sa naspäť. Ešte je stále čas si priznať, že ste boli zavedený,“ vyzýva Ivan Ivanič, prezident SLA.

Napokon v tlačovej správe MŠVVaŠ sa uvádza: „...,pričom k danému dňu disponovala SLA sumou z tzv. príspevku uznanému športu, ktorý poskytlo ministerstvo na rok 2020 (SLA ho môže použiť do31.3.2021), vo výške cca 256 tis. eur.“  SLA ešte nevyúčtovalo december 2020 a zvyšné rozpočtované peniaze zakázalo ministerstvo použiť na odmeny a mzdy v roku 2021. (Čím dalo jasný signál: všetkých bez výnimky prepustite, športovcov, trénerov, odborníkov atď.) Vytvorilo tak opätovne priestor na vydieranie športovcov.

Na vydanie rozhodnutia o zrušení osvedčenia SLA o uznaní za národný športový zväz DOTERAZ neboli splnené zákonné podmienky a rozhodnutie ministerstva bolo vydané v rozpore so zákonom. SLA požiadalo ministerstvo o prehodnotenie rozhodnutia. FIS listom z 8.1.2021 opätovne potvrdila, že SLA je jej riadnym a jediným členom zastupujúcim SR i keď v rozhodnutiach ministerstva sa už od 1.12.2020 uvádza inak, čo bolo podľa ministerstva hlavným dôvodom na  vydanie rozhodnutia o zrušení osvedčenia SLA o uznaní za národný športový zväz.

Zároveň ministerstvo nereagovalo a nereaguje na opätovné žiadosti SLA zasielané od začiatku decembra 2020, ako aj už v tomto roku (hoci to štátny tajomník stále verejne popiera) o osobné stretnutie aj s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom, kde by svoje tvrdenia mohla SLA podložiť aj dôkazmi.

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk