Top Aktuality

Ilustračný obrázok

18.05.2020 ONLINE vzdelávací seminár NOR - športová príprava v kluboch

Chcete vedieť viacej o tom ako sa trénuje v Nórsku na klubovej úrovni v behu na lyžiach? Na všetko Vám dá odpoveď Nórsky seminár ktorého môžete byť aj Vy súčasťou! Stačí byť online 20.5.2020 o 20:00hod. Registráciu uskutočníte kliknutím na nasledovný link a vyplnením jednoduchého prihlasovacieho formuláru nižšie v texte:

15.05.2020 Doba po-zimná. Čo robia napríklad víťazi Slovenského pohára?

Keď sa všetko na jar zazelenie, je najvyšší čas obhliadnutuť sa za zimou a zhodnostiť si, ako prebehla. Kompletné vyhodnotenie zimy práve pripravujeme. No medzi tým sme sa opýtali niekoľkých Slovenských freeskierov, medzi inými aj víťazov Slovenského pohára, ako uplynulú zimu hodnotia. Nevynechali sme, ako trávia svoj voľný čas práve v tomto čase.

Ilustračný obrázok

14.05.2020 3. kolo Slovakia Freeski Cup & Zuberská foršta vol. 9

Zuberska foršta vol.9 je legendárna Slovenská akcia. Ako názov napovedá, chalani to tiahnu už úctyhodných 9 rokov. Tento ročník sa konal v zaujímavý dátum, 22.2.2020 a bol opäť súčasť Slovakia Freeski Cup, ktoré bolo zároveň FIS open eventom.

Ilustračný obrázok

12.05.2020 Medzinárodný ONLINE vzdelávací seminár - technika v behu na lyžiach

Chcete vedieť viacej o tom ako sa trénuje technika v behu na lyžiach? Aký je rozdiel medzi NOR, ITA a USA vo forme nácviku techniky? Na všetko Vám dá odpoveď medzinárodný seminár ktorého môžete byť aj Vy súčasťou! Stačí byť online 13.5.2020 o 20:00hod. Registráciu uskutočníte kliknutím na nasledovný link a vyplnením jednoduchého prihlasovacieho formuláru nižšie v texte:

Ilustračný obrázok

11.05.2020 Tréning lyžovania na tráve lyžiarske stredisko Brestová pri Zvolene

Lyžiarske stredisko Brestová pri Zvolene

Ilustračný obrázok

10.05.2020 Prezentačný tréning lyžovania na tráve lyžiarske stredisko Ahoj pri Priešťanoch

Lyžiarske strediko Ahoj pri Piešťanoch

Ilustračný obrázok

29.04.2020 Svetový pohár v behu na kolieskových lyžiach v Banskej Bystrici 13-16.8.2020

Po pridelení Svetového pohára v behu na kolieskových lyžiach FIS pre Slovenskú republiku na sezónu 2020 do Banskej Bystrice, sme sa začali tešiť na výnimočné podujatie, po prvý krát v histórii na Slovensku. Aktuálne prebiehajú postupné práce na príprave podujatia, ktoré sa nečakane dostalo pod tlak zo strany Covid-19. Aktuálne sa čaká na vyjadrenie pracovnej komisie Svetového pohára ROLL FIS, ktorá zasadne elektronicky 18 mája 2020. V hre je zrušenie celej sezóny Svetového pohára 2020 alebo jej redukcia. Čína presunula svoj sveťák na september a v Taliansku sa už rozhodlo o zrušení plánovaného finále. Čo bude so sveťákom u nás doma ostáva ešte otvorené. Ak má niekto záujem zapojiť sa do samotnej organizácie vrcholného domáceho podujatia a prispieť k jeho zdarnému priebehu nech zašle informáciu emailom na: crosscountry@slovak-ski.sk Info na www.rollerski.sk

Ilustračný obrázok

25.04.2020 Lyžovanie na tráve opäť začína žiť

Lyžiarske stredisko Ahoj, Banka pri Piešťanoch

Ilustračný obrázok

20.04.2020 Youtube kanál Slovakia Freestyle Team

Úsek akrobatického lyžovania ponúka zaujímavý obsah nie len vo forme fotografií ale aj videí. Pre tento účel sme založili a zaktualizovali aj Youtube kanál, ktorý obsahuje všetky dôležité videá od roku 2018. Pozrite si dokument zo Slovakia Freeski Cup 2018, tréningy v hale Hangair, skvelé video z kempu na Hintertuxe či mnohé ďalšie. Stačí kliknúť na nasledovný odkaz:

Ilustračný obrázok

19.04.2020 Na Slovensku máme freeski rozhodcov s národnou licenciou

V polovici januára sa uskutočnil prvý seminár pre freeski rozhodcov na Slovensku. V Nízkych Tatrách sa zišlo 11 účastníkov z celej krajiny, od Bratislavy až po Košice. Absolvovali prednášku so základnými informáciami o rozhodovaní v troch disciplínach, half pipe, big air a slope style zavŕšenú testom.

 záznamy 1 - 10 z 1249    nasledujúce   posledný »

19.04.2020 V polovici januára sa uskutočnil prvý seminár pre freeski rozhodcov na Slovensku. V Nízkych Tatrách sa zišlo 11 účastníkov z celej krajiny, od Bratislavy až po Košice. Absolvovali prednášku so základnými informáciami o rozhodovaní v troch disciplínach, half pipe, big air a slope style zavŕšenú testom.

Freeskiing si získava popularitu po celom svete. Na Slovensku a v zahraničí pribúdajú preteky národného ale aj svetového významu. Mladí slovenskí športovci sa postupne zúčastňujú pretekov v zahraničí, napr. v susednom Poľsku či Česku. Významný slovenský športový event Big Air v meste mal tento rok podobu európskeho pohára FIS s medzinárodnou účasťou.
Podstatné sú preto jednodné pravidlá či kritériá rozhodovania naprerieč pretekmi a naprieč krajinami.
Sústredenie sa a diskusia počas dňa
Je dôležité, nie len pre náš šport, udržiavať tieto podujatia na čo najvyššej úrovni. To sa deje aj školením odborníkov, v tomto prípade rozhodcov.
V priateľskej atmosfére sa v Demänovskej doline diskutovalo ako o princípoch rozhodovania a prístupe rozhodcov na pretekoch, tak aj o jednotlivých a konkrétnych prípadoch z praxe. Nešlo len o jednostrannú prednášku ale o vedenie diskusie medzi sebou. Účastníci boli ľudia ktorí sami pretekali alebo sa sa stále pretekov zúčastňujú, tréneri, ktorí chceli pochopiť spôsob rozhodovania pre lepšiu prípravu svojich zverencov alebo ľudia, ktorí sa starajú o snowparku a organizujú preteky.
Seminár viedla Petra Jurečková s FIS licenciou B (II. kvalifikačný stupeň z troch). S rozhodovaním má skúsenosti niekoľko rokov na Slovensku a v zahraničí. Ako jediná Slovenska rozhodovala svetový pohár, a to v januári 2020 v talianskom stredisku Seiser Alm.
Po celodennom kurze nasledoval test, ktorý absolvovalo 10 účastníkov.
Je nutné dodať, že všetci úspešne, čo je príjemná správa pre náš šport.
V organizovaní semináru pre rozhodcov budeme pokračovať opäť na jeseň, pred zimnou sezónou. V prípade záujmu o absolvovanie kurzu stačí sledovať Slovakia Freestyle Team.
EN
In Slovakia we have freeski judges with national license
In the middle of January the very first seminar for freeski judges took place in Slovakia. 11 participants from all over the country, from Bratislava to Košice were brought together. They attended a lecture with basic information about judging in three disciplines, half pipe, big air and slope style ending up in the test.
Freeskiing is gaining popularity all over the world. In Slovakia and foreign countries, there are growing numbers of competitions with national and world importance. Young Slovak athletes are step by step participating in competitions abroad, eg. in Poland or the Czech Republic. This year, the major Slovak sports event Big Air v meste Kremnica took the form of the European FIS Cup with international participation.
Therefore, it is essential to have uniform rules or decision-making criteria across competitions and across countries too.
It is important, not only for our sport, to keep these events on as high level as possible. This is also done by training experts, in this case the referees.
Participants taking the test
In a friendly atmosphere in Demänovská Valley we discussed both the principles of judging and the approach of judges at the race, as well as individual and concrete cases. It was not just a one-sided lecture, but a discussion among ourselves. Participants were people who raced themselves or are still participating, coaches who wanted to understand judging for better training of their athletes or people who are shaper and organize the race themselves.
The seminar was led by Petra Jurečková with FIS B license (2nd qualification of three). She has experience in judging for several years in Slovakia and abroad. As the only Slovakian she was judging the World Cup. This took place in the Italian resort Seiser Alm in January 2020.
The all-day course was followed by a test that was attended by 10 participants.
It is necessary to add that all passed the test successfully, which is nice news for our sport.
We will continue organizing the judging seminar in the fall, before the winter season. If you are interested in attending the course, just follow the @Slovakia Freestyle Team.

Fotogaléria

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk