Top Aktuality

Ilustračný obrázok

26.10.2020 Bežci na lyžiach realizovali prípravu na ľadovci Dachstein

Vzhľadom na pandemické opatrenia sa všetci zúčastnení sústredenia reprezentácie, talentovanej mládeže a NLC Nordic podrobili testovaniu na Covid-19. Iba negatívny výsledok zaručoval vycestovanie do Rakúska a absolvovanie sústredenia zameraného na špeciálnu prípravu na prvom snehu na ľadovci Dachstein.

Ilustračný obrázok

25.10.2020 Klaudia Medlová si sprestruje prípravu skejtbordovaním

Ilustračný obrázok

24.10.2020 Reakcia prezidenta SLA na článok - SLA zadržiava peniaze pre Petru Vlhovú

Poprad, 23.10.2020

Ilustračný obrázok

23.10.2020 Ján Solivajs s ocenením Klubu fair play SOŠV za rok 2020

Členovia kolégia Klubu fair play Slovenského olympijského a športového výboru (KFP SOŠV) vo štvrtok schválili udelenie ocenení klubu za rok 2020. V troch kategóriách rozhodli o udelení spolu troch Cien KFP SOŠV a ôsmich Diplomov KFP SOŠV. Laureáti vzišli dovedna z 26 návrhov z rôznych subjektov. Za bežecké lyžovanie a dlhodobé pôsobenie v duchu fair play získal Diplom KFP SOŠV Ján Solivajs. Gratulujeme!

Ilustračný obrázok

22.10.2020 Navždy nás opustil Michal Sabaka

Včera 21 októbra vo veku 86 rokov navždy dotĺklo lyžiarske srdce Michala Sabaku. Majster športu v bežeckom lyžovaní, tréner, funkcionár i organizátor podujatí. Posledná rozlúčka sa uskutoční v úzkom rodinnom kruhu. Za bežecké lyžovanie želáme rodine úprimnú sústrasť.

Ilustračný obrázok

18.10.2020 Petra Vlhová v Söldene tretia!

Sölden, 17.10.-18.10.

Ilustračný obrázok

16.10.2020 Predictor Challenge (FIS tipovacia hra svetového pohára FIS v zjazdovom lyžovaní)

Predictor Challenge (FIS tipovacia hra svetového pohára FIS v zjazdovom lyžovaní)

15.10.2020 Aktuálne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID 19

Aktuálne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID 19

14.10.2020 Zmena termínu Mimoriadnej členskej schôdze odvetvia AD

Ilustračný obrázok

13.10.2020 Freeski Days - tréning na trampolíne s Michaelom Oravcom

V septembri sme sa zdokonaľovani na tréningu s Michaelom Oravcom

 záznamy 1 - 10 z 1319    nasledujúce   posledný »

19.04.2020 V polovici januára sa uskutočnil prvý seminár pre freeski rozhodcov na Slovensku. V Nízkych Tatrách sa zišlo 11 účastníkov z celej krajiny, od Bratislavy až po Košice. Absolvovali prednášku so základnými informáciami o rozhodovaní v troch disciplínach, half pipe, big air a slope style zavŕšenú testom.

Freeskiing si získava popularitu po celom svete. Na Slovensku a v zahraničí pribúdajú preteky národného ale aj svetového významu. Mladí slovenskí športovci sa postupne zúčastňujú pretekov v zahraničí, napr. v susednom Poľsku či Česku. Významný slovenský športový event Big Air v meste mal tento rok podobu európskeho pohára FIS s medzinárodnou účasťou.
Podstatné sú preto jednodné pravidlá či kritériá rozhodovania naprerieč pretekmi a naprieč krajinami.
Sústredenie sa a diskusia počas dňa
Je dôležité, nie len pre náš šport, udržiavať tieto podujatia na čo najvyššej úrovni. To sa deje aj školením odborníkov, v tomto prípade rozhodcov.
V priateľskej atmosfére sa v Demänovskej doline diskutovalo ako o princípoch rozhodovania a prístupe rozhodcov na pretekoch, tak aj o jednotlivých a konkrétnych prípadoch z praxe. Nešlo len o jednostrannú prednášku ale o vedenie diskusie medzi sebou. Účastníci boli ľudia ktorí sami pretekali alebo sa sa stále pretekov zúčastňujú, tréneri, ktorí chceli pochopiť spôsob rozhodovania pre lepšiu prípravu svojich zverencov alebo ľudia, ktorí sa starajú o snowparku a organizujú preteky.
Seminár viedla Petra Jurečková s FIS licenciou B (II. kvalifikačný stupeň z troch). S rozhodovaním má skúsenosti niekoľko rokov na Slovensku a v zahraničí. Ako jediná Slovenska rozhodovala svetový pohár, a to v januári 2020 v talianskom stredisku Seiser Alm.
Po celodennom kurze nasledoval test, ktorý absolvovalo 10 účastníkov.
Je nutné dodať, že všetci úspešne, čo je príjemná správa pre náš šport.
V organizovaní semináru pre rozhodcov budeme pokračovať opäť na jeseň, pred zimnou sezónou. V prípade záujmu o absolvovanie kurzu stačí sledovať Slovakia Freestyle Team.
EN
In Slovakia we have freeski judges with national license
In the middle of January the very first seminar for freeski judges took place in Slovakia. 11 participants from all over the country, from Bratislava to Košice were brought together. They attended a lecture with basic information about judging in three disciplines, half pipe, big air and slope style ending up in the test.
Freeskiing is gaining popularity all over the world. In Slovakia and foreign countries, there are growing numbers of competitions with national and world importance. Young Slovak athletes are step by step participating in competitions abroad, eg. in Poland or the Czech Republic. This year, the major Slovak sports event Big Air v meste Kremnica took the form of the European FIS Cup with international participation.
Therefore, it is essential to have uniform rules or decision-making criteria across competitions and across countries too.
It is important, not only for our sport, to keep these events on as high level as possible. This is also done by training experts, in this case the referees.
Participants taking the test
In a friendly atmosphere in Demänovská Valley we discussed both the principles of judging and the approach of judges at the race, as well as individual and concrete cases. It was not just a one-sided lecture, but a discussion among ourselves. Participants were people who raced themselves or are still participating, coaches who wanted to understand judging for better training of their athletes or people who are shaper and organize the race themselves.
The seminar was led by Petra Jurečková with FIS B license (2nd qualification of three). She has experience in judging for several years in Slovakia and abroad. As the only Slovakian she was judging the World Cup. This took place in the Italian resort Seiser Alm in January 2020.
The all-day course was followed by a test that was attended by 10 participants.
It is necessary to add that all passed the test successfully, which is nice news for our sport.
We will continue organizing the judging seminar in the fall, before the winter season. If you are interested in attending the course, just follow the @Slovakia Freestyle Team.

Fotogaléria

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk