Top Aktuality

25.11.2021 Live stream NŠC Team Slovakia

25.11.2021 Prihlasovanie na FIS preteky pre členov SLA

Podľa písomného vyjadrenia zo ZSL,členov SLA ZSL radi prihlásia na podujatia FIS (keďže získali túto právomoc od FIS a SOŠV, avšak za podmienky podpisu Čestného prehlásenia a FIS Athlete´s declaration, ktorým deklarujete súhlas a akceptáciu pravidiel FIS v plnom rozsahu (postačuje sken).Pre čestné prehlásenie prosím kontaktujte sekretariát SLA.

Ilustračný obrázok

22.11.2021 Informáckia pre našich členov a verejnosť

Poprad

Ilustračný obrázok

15.11.2021 Vzdelávanie TD FIS v behu na lyžiach sa uskutočnilo na Slovensku

Technickí delegáti FIS v behu na lyžiach sa opäť vzdelávali na Slovensku.

Ilustračný obrázok

07.11.2021 Dnes sa 90 rokov dožíva legenda slovenského lyžovania Rudolf Čillík.

Ilustračný obrázok

07.11.2021 Dnes sa 90 rokov dožíva legenda slovenského lyžovania Rudolf Čillík.

Ilustračný obrázok

05.11.2021 Pohybový rozvoj detí

Ilustračný obrázok

26.10.2021 Nový zoznam zakázaných látok od 1.1.2022

20.10.2021 FIS kódy

SLA týmto oznamuje všetkým záujemcom o FIS kód na nasledujúcu sezónu, aby potrebné dokumenty poslali na sekretariát (financie@slovakski.org). Tí, ktorí si o FIS kód nepožiadajú, nebudú sa môcť zúčastniť FIS pretekov. Všetky info nájdete v smernici.

20.10.2021 COVID protokol

Dávame do pozornosti link na COVID protokol počas pretekov SP 21/22 https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1634629708/fis-prod/assets/FIS_2021-22_World_Cup_Risk_Management_Covid-19_Testing_Protocol.pdf

 záznamy 1 - 10 z 1553    nasledujúce   posledný »

12.01.2021 Poprad

Nominácie na medzinárodné FIS children preteky Alpe Cimbra uzavreté

ZSL navádza na protizákonné nominačné preteky v Poľsku

Včera Predsedníctvo odvetia alpských disciplín Slovenskej lyžiarskej asociácie (P-AD SLA) schválilo nominácie na medzinárodné FIS children preteky Alpe Cimbra v Taliansku v dňoch 28.1-31.1.2021. Tým sú nominácie uzavreté. Napriek tomu Zväz slovenského lyžovania (ZSL) (pod hlavičkou – logom MŠVVaŠ) v spolupráci s lyžiarskym klubom SKI TEAM Ždiar, v čase lockdownu navádza na protizákonné konanie všetkých rodičov detí, ktoré nemajú možnosť vzhľadom na obmedzenia kvôli pandémii COVID - 19 trénovať a pretekať na Slovensku, na kvalifikačné preteky v Poľsku v stredisku Jurgow 15.1.2021, hoci už to nie je potrebné. Zároveň takýmto konaním sú obmedzení všetci ostatní pretekári, ktorí slušne a dôsledne dodržiavajú všetky nariadenia Vlády SR.

FIS listom z 8.1.2021 opätovne potvrdila, že SLA je jej riadnym a jediným členom zastupujúcim SR (foto listu zobrazené v galérii nižšie). Rovnako ako jediná disponuje licenciou, ktorá oprávňuje pretekárov súťažiť na pretekoch FIS. Nominácie schválilo P-AD SLA hlasovaním, vzhľadom na dnes platné pandemické obmedzenia v SR, na základe dosiahnutých výsledkov v minulej sezóne.

„Ak to situácia v danom čase dovolí, podľa nariadení Vlády SR a opatrení v Taliansku, nominovaní pretekári sa na pretekoch v Alpe Cimbra zúčastnia. SLA sa vždy riadila a bude riadiť schválenými zákonnými nariadeniami tak, aby neohrozila zdravie svojich nominovaných pretekárov, členov SLA a športujúcej verejnosti. Hneď, ako to nariadenia vlády SR dovolia, SLA bude opäť organizovať podujatia pre deti a mládež na Slovensku. Zatiaľ podávame žiadosť o zváženie aspoň tréningovej činnosti za dodržania prísnych opatrení aj pre iných pretekárov, ako profesionálov,“ povedal Ivan Ivanič, prezident SLA.

ZSL účasť na pretekoch podmienila vstupom do svojho združenia. Stojí honba za zvyšovaním počtu členov za hazardovanie so zdravím detí (aj ich rodičov)? Spolieha sa ZSL na protekčnú výnimku u hlavného hygienika SR? Je to možné, aby za súčasnej pandemickej situácie niekto organizoval hromadné podujatie (v zahraničí)? Toto už sú otázky, ktoré by mali zaujímať kompetentné orgány.

Včera (11.1.2021) Predsednícvo odvetvia alpských disiplín (P- AD SLA) schválilo nomináciu za na medzinárodné preteky FIS children AlpeCimbra v Taliansku v dňoch 28.1.-31.1.2021.

 

Nominovaní sú:

 

Mladší žiaci

 

P. č.

Meno a priezvisko

1.

Michal Tatarko

Mladšie žiačky

 

1.

Michaela Kováčová

Starší žiaci

 

1.

Josh Barfoot

2.

Nováček Adam

samoplatca

 

1.

Andrej Barnáš

2.

Hugo Rybár

Staršie žiačky

 

1.

Sophia Polak

2.

Laura Volková

samoplatca

 

1.

Dominika Maršáleková

2.

Melissa Macuráková

Fotogaléria

 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org