Top Aktuality

Ilustračný obrázok

26.02.2021 Odštartovali MS v Oberstdorfe (GER)

Šprintom klasickou technikou odštartovali naši reprezentanti účasť na 42 Majstrovstvách sveta v klasických lyžiarskych disciplínach v nemeckom Oberstdorfe. Alenu Procházkovú s číslom 43 od postupu do top 30 delili zhruba tri sekundy a obsadila 40 miesto. Barbora Klementová s číslom 60 finišovala na 59 mieste zo 112 štartujúcich. Naše pretekárky svojimi výsledkami si jemne vylepšili ich výkonnostné (papierové) nasadenie zo štartovej listiny. Najbližšie sa predstaví Ján Koristek na Skiathlone a v závere týždňa uvidíme ženský tímový šprint. Program ďalej pokračuje vytrvalostnými pretekmi s intervalovým štartom, kde na 10km voľnou technikou pobežia Procházková s Klementovou a na 15km voľnou technikou vybehne Koristek.

Ilustračný obrázok

26.02.2021 FIS výzva WE4SKI NORDOQ 26.2.-21.3.2021

Ilustračný obrázok

26.02.2021 Minister MŠVVaŠ rozhodol a potvrdil, že zamestnanci, ktorí rozhodovali v konaní voči SLA, porušili zákon

Poprad

Ilustračný obrázok

26.02.2021 Legenda slovenského lyžovania Ladislav Harvan má 90 rokov

Ilustračný obrázok

25.02.2021 FIS výzva WE4SKI NORDOQ 26.2.-21.3.2021

Ilustračný obrázok

23.02.2021 Biela Stopa sa pobeží virtuálne

Vplyvom pandemických okolností sa organizačný výbor Bielej stopy 2021 rozhodol zorganizovať virtuálne preteky, kde si každý účastník tohto podujatia odbehne a odmeria zabehnutý čas prostredníctvom vlastných smart hodiniek alebo mobilného telefónu. Veríme ,že privítate aj takúto formu pretekov Bielej stopy.

Ilustračný obrázok

22.02.2021 Vydarený víkend SLP na Látkach

Úvodné preteky sezóny i SLP v behu na lyžiach sa podarilo odštartovať na Látkach. Výborné poveternostné i snehové podmienky dotvorili účastníkom počas víkendu krásne zážitky. V okolí bolo k dispozícií až 35km bežeckých tratí. Aktuálna pandemická situácia rozdeľuje aj pohľady klubov na samotnú účasť, či neúčasť na podujatiach. Samozrejme na prvom mieste je zdravie všetkých účastníkov a sezóna z pohľadu možnosti realizácie športovej prípravy nie je úplne fér.

Ilustračný obrázok

21.02.2021 Naši mladí alpskí lyžiari získlali deväť pódiových umiestnení na FIS Children CUP Serbia a BIH

Kopaonik, Serbia a Bjelašnica, Bosna i Hercegovina

Ilustračný obrázok

21.02.2021 Naši mladí alpskí lyžiari získlali deväť pódiových umiestnení na FIS Children CUP Serbia a BIH

Kopaonik, Serbia a Bjelašnica, Bosna i Hercegovina

Ilustračný obrázok

19.02.2021 Adam Žampa - životný úspech v obrovskom slalome mužov na MS v zjazdovom lyžovaní

Cortina d´Ampezzo, Taliansko

 záznamy 1 - 10 z 1431    nasledujúce   posledný »

19.01.2021 Poprad

Keďže sa SLA v poslednom období stretáva s cenzúrou svojich vyjadrení, ponúkame odpovede pre slovenský športový denník:

 

V liste od FIS, adresovanom SLA, SOŠV a MŠVVŠ, ktorý ste zverejnili na svojej stránke, sa o. i. píše, že FIS stále považuje SLA za legitímneho člena  FIS zo Slovenska – aj na základe toho, že podľa ich informácií má SLA väčšinu členov lyžiarskych a zimných športových klubov. V tomto liste FIS zo 7. januára 2021 sa spomína, že SLA má  4829 členov v 253 kluboch. FIS v tomto liste tvrdí, že ak do 15. januára nedostane (zrejme od SOŠV alebo od MŠVVŠ) jednoznačný a overiteľný dôkaz opaku tvrdenia, že SLA má väčšinu individuálnych členov, poskytne asociácii všetky potrebné oprávnenia a prístup k zablokovaným účtom. Odpovedali ste FIS na tento list?                              Áno.

 

Ak áno, čo bolo podstatou Vašej odpovede?                                                                                                                                     

Verifikovaný počet členov SLA k 15.01.2021 overený notárom a úradne preložený.

 

Reagovali ste aj na tvrdenia FIS, že SLA má 4829 členov v 253 kluboch? Ako dospel FIS k tomuto údaju?  

Tento údaj bol poskytnutý FIS, Radovanom Cagalom, ktorý bol v tej dobe generálnym sekretárom a zodpovedal za správnosť údajov v databáze členov SLA. Tieto údaje sa na FIS sa zasielajú raz ročne, 31.3. v roku.

 

Podľa Slovenského športového portálu mala k 17. januáru 2021 SLA 1177 individuálnych členov v 196 športových organizáciách. K tomu istému dátumu podľa SŠP mal Zväz slovenského lyžovania 1848 individuálnych členov v 98 športových organizáciách. V Liste FIS zo 7. januára sa píše, že FIS v záujme toho, aby sa predišlo zmätku, bude sa spoliehať iba na kritérium väčšiny individuálnych členov v pridružených kluboch. Ako si vysvetľujete tento rozpor medzi údajom z listu FIS a stavom na Slovenskom športovom portáli?

Sám NKÚ SR vo svojej správe z 18.12.2020 uvádza, že Informačný športový portál je v nábehovej fáze, je "nefunkčný" a pokiaľ bude sfunkčnený, ministerstvo podľa zákona tento údaj oznámi športovým zväzom. Odo dňa oznámenia bude mať SLA podľa platného zákona lehotu tri mesiace na doplnenie tohto portálu. Do tej doby SLA je povinná evidovať členov vo svojej databáze, čo má splnené, a preto aj databázu overoval notár, čo je v tejto situácii jediný zákonný dokument o počte členov SLA. Tento údaj 15.1.2021 bolo potrebné zaslať, aby FIS bolo zrozumiteľné a jasné, aký počet členov má SLA v januári 2021 a nie aký malo k 31.3.2020, keďže niektorí odišli zo SLA.

 

Po zbežnom prekontrolovaní údajov v SŠP som zistil, že medzi členmi SLA sa nachádzajú aj členovia, ktorí zo SLA vystúpili a prešli do ZSL (Petra Vlhová, Martin Bendík, Adam Žampa, SKI Team Vlha...). Reagovali ste v liste FIS aj na túto skutočnosť?

Adam Žampa je dodnes členom SLA! Všetci členovia ktorí doručili originál podpísanej odhlášky boli z databázy SLA odhlásení. Údaje v nefunkčnej databáze z Informačného systému športu SLA nemôže vymazať. Ukončenie činnosti príslušnej fyzickej osoby v právnickej osobe (napr. ukončenie činnosti/príslušnosti športovca v športovej organizácií) sa nevykonáva  jej vymazaním zo zoznamu príslušných osôb, ale zapísaním dátumu ukončenia činnosti danej FO v PO v súlade so zákonom. Nakoľko však Informačný systém športu ani podľa oznámenia MŠVVaŠ (na svojom webovom sídle) ani podľa kontroly NKÚ z 18.12.2020 nie je stále plne funkčný a je v nábehovej fáze, nie je SLA zatiaľ povinná evidovať zmeny v tomto systéme, ale iba vo vlastnej evidencii, čo podľa zákona aj robí.

*Zákon č. 440/2015 Z. z., Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

"§ 104 ods. 4)  Športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra."  Takéto oznámenie SLA zatiaľ nedostala.

Notár overoval databázu SLA po odhlásení všetkých členov, ktorí svoju žiadosť na SLA riadne doručili podpísanú k 14.01.2021. (Keďže sme registrovali aj mailom podané žiadosti o odhlásenie členstva, ktoré členovia SLA neposlali ani nepodpísali a následne sa pýtali prečo, že bol na nich spáchaný podvod odhlásenia ich členstva, SLA už akceptovala iba písomné originály s podpisom doručené na sekretariát.)

 

Na vašej stránke ste 14. januára zverejnili oznam - Slovenská lyžiarska asociácia oznamuje členom SLA, ktorí z nej vystúpili, že zatiaľ nemá funkcionalitu/oprávnenie na výmaz svojich  bývalých členov z Informačného systému športu. SLA požiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, aby to SLA bolo umožnené. Hneď, ako ministerstvo vyhovie žiadosti SLA, bývalí členovia budú z ISŠ vymazaní. – ako reagovalo MŠVVŠ na túto vašu požiadavku?                                                                            Aby sa SLA obrátila na NŠC, čo SLA urobila a následne zverejnila aktualizáciu k tejto téme.                                            

Máte informáciu, koľko športovcov a klubov vystúpilo zo SLA a prešlo do ZSL?

Máme informáciu koľko vystúpilo zo SLA. Nie koľko vstúpilo do ZSL. 


Konzultovali ste túto situáciu aj s SOŠV alebo MŠVVŠ? Ak áno, s akým výsledkom?

S SOŠV sme konzultovali počet reprezentantov, ktorí v SLA naďalej pôsobia 78% a talentovanej mládeže 87,1%, zároveň sme od začiatku decembra požiadali ministerstvo školstva niekoľko krát, aby sme mali stretnutie k ministerstvom zapríčinenej  vzniknutej situácii stretnutie na najvyššej  úrovni (s ministrom), kde by SLA predložila všetky zákonné dokumenty potvrdzujúce, že SLA má splnené všetky zákonné povinnosti a štatút jej bol odobraný nezákonne. Po viac, ako mesiaci a pol sme predsa len pozvanie na stretnutie z ministerstva dostali. Konalo sa dnes.

 

V akom stave je vzťah SLA ku MŠVVŠ z hľadiska financovania národného športového zväzu? Akú sumu má dostať národný športový lyžiarsky zväz v tomto roku? Dostali ste v tomto roku nejaké financie od MŠVVŠ na účet SLA?

Nie tento rok ministerstvo nezaslalo žiadne financie na účet SLA. Minulý rok podľa platnej a účinnej zmluvy avizované financie v novembri ešte na rok 2020  boli bezdôvodne zablokované, bez udania dôvodu. Napriek avízu, že budú pripísané na účet SLA 19. novembra, ich ministerstvo neodoslalo, čím boli poškodení športovci, ktorí za tieto financie plánovali účasť na medzinárodných podujatiach, kde sa plánovali kvalifikovať na olympijské hry. Tiež nás SOŠV, ako aj ministerstvo, informovalo ešte v decembri  2020, že prijalo usmernenie, že SLA si má hradiť účasť na pretekoch iba pre svojich členov a  účasť reprezentácie na športových podujatiach jej fungovanie bude hradená cez národné športové centrá. 

 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk