Top Aktuality

 záznamy 1 - 10 z 1342    nasledujúce   posledný »

06.11.2020

Reakcia P-AD ku odstráneniu príspevku stanoviska o dištancovaní sa od vyhlásení

prezidenta SLA ktoré je dodnes zverejnené

na oficiálnej stránke SLA.

 

 

Je smutné keď P-AD uviedlo svoje stanovisko na oficiálnej stránke SLA na čo máme v občianskom združení právo a “niekto” ho dá odstrániť a nahradí ho svojim stanoviskom. Je to porušenie akýchkoľvek pravidiel transparentnosti  a slobodného prejavu v občianskom združení: Pritom sme vyjadrili len svoj názor a nesúhlas. 

SKI TEAM VLHA s. r. o. je registrovaný ako športový klub SLA, ktorý ma svojich členov rovnako registrovaných v SLA. Vzniknutú situáciu sme riešili a naše otázky smerovali na kompetentných pracovníkom, to že si štatutári SLA uzurpujú moc do svojich rúk my nemôžeme. Svoje by vedela povedať pani kontrolórka SLA aký sme nečinní. 

 

My sa zodpovednosti nezbavujeme a budeme sa zodpovedať nie štatutárom SLA ale členom nášho ŠO-AD ktorí nám dali mandát a dôveru, zastupovať ich, nie Vám páni “štatutári” SLA nie ste súkromná s.r.o.

 

A ku bodom ktoré ste uviedli ako pri všetko je treba ísť pekne po poriadku. Finančné prostriedky sú viazané na meno športovca ktorý je členom klubu a ten je registrovaný v SLA. v tomto prípade klub nie je občianske združenie ale právnická osoba teda je registrovaná na Slovenskom športovom portáli a musí mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov to všetko SKI TEAM VLHA s. r. o. spĺňa, dokonca ako typ právnickej osoby má zaevidované športový klub a je jasne definovaná činnosť príslušných fyzických osôb. Pre kontrolu

link: https://sport.iedu.sk/Company/Company/13254

 

Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2020 ktorá je zverejnená na oficiálnej stránke SLA hovorí jasne článok 4. Účel príspevku. Bod (2) Za oprávnené výdavky sa považujú úhrady oprávnených nákladov prijímateľa alebo úhrady oprávnených nákladov inej právnickej alebo fyzickej osoby, ak táto osoba priamo realizuje zabezpečenie prípravy športovcov (ďalej len „Priamy realizátor“), ktoré sú preukázateľne viazané na zabezpečenie prípravy športovcov uvedených v bode 1 a ich realizačné tímy.

 

Ako sme vyššie uviedli SKI TEAM VLHA s.r.o. tieto požiadavky na Slovenskom športovom portáli ako realizátor športovej prípravy spĺňa a zmluva nevyžaduje žiadne zmluvy s realizátormi a sme radi, že ste správne uviedli že Z VLASTNEJ INICIATÍVY SLA dali vyhotoviť zmluvu ktorú ako tvrdíte Ministerstvo školstva zamietlo, veď nebola treba. V prípade ak disponujete písomným potvrdením že ministerstvo takúto zmluvu vyžadovalo, budeme radi ak ju zverejníte.

  

Predsedníctvo AD

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk