Top Aktuality

Ilustračný obrázok

24.06.2022 Zrušenie členskej schôdze AD

Vážení športoví priatelia, z technických dôvodov a z dôvodu sťažnosti člena SLA sa plánovaná členská schôdza úseku AD na 26.6.2022 neuskutoční. Nový termín oznámime po zapracovaní pripomienok a vyriešení technických problémov v zmysle platnej legislatívy.

Ilustračný obrázok

24.06.2022 Kongress FIS napadnutý na CAS!

Vážení športoví priatelia! Viaceré krajiny (SUI, GER, AUT,...) podali na arbitrážny súd vo Švajčiarsku (CAS) podnet na preskúmanie procedurálnych pochybení, ktoré nastali na kongrese FIS 2022. O rozhodnutí CAS vás budeme informovať.

Ilustračný obrázok

21.06.2022 Ponuka práce pre inštruktorov lyžovania

Ilustračný obrázok

14.06.2022 Pozvánka na členskú schôdzu ÚAL

Vážení priaznivci akrobatického lyžovania. Dňa 19.6.(nedeľa) sa v Poprade uskutoční členská schôdza úseku. Viac informácií v pozvánke.

Ilustračný obrázok

05.06.2022 Členská schôdza úseku lyžovania na tráve

Pozývame priaznivcov lyžovania na tráve na ČS úseku dňa 9.6.2022. Pozvánku s programom nájdete na http://www.slovak-ski.sk/lyzovanie-na-trave/zapisy.html

Ilustračný obrázok

29.05.2022 Stanovisko prezidenta SLA k rozhodnutiu FIS kongresu

V októbri 2021 potvrdila FIS suspendáciu SLA a s obmedzenými právami prijala ZSL za provizórneho člena FIS. Pre vedenie SLA opätovne nepochopiteľný akt. FIS komunikácia bola od 30.11.2020 zvláštna, keď medzinárodná lyžiarska organizácia bez preverenia a diskusie zobrala za rozhodujúce informácie politického subjektu a na základe dohadov a ohovárania suspendovala SLA, lebo Slovenské ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, takto informovalo FIS, že: ZSL je jediným zástupcom lyžovania na Slovensku a veľa ďaľších ŽE VRAJ … FIS zmenila v októbri 2021 stanovy a rozhoduje o členstve na základe rozhodnutí národných autorít. Oficiálny výklad nových stanov ale nie je k dispozícii.. 26.5.22 na kongrese FIS. právnik FIS (viď link https://www.youtube.com/watch?v=Q49JIy0zi7k od ca 97min.) predikoval hlasovanie, takže plénum kongresu FIS na výber nemalo. Predikcia výsledku hlasovania už bola tiež verejne prezentovaná zo strany FIS na jeseň 2021… Podľa prehlásenia právnika znova obdržala FIS minulý týždeň list z MŠVVaŠ_SR obsahujúci tvrdenie o jedinej lyžiarskej asociácii zastupujúcej lyžiarov na Slovensku a to je VRAJ ZSL. Tento list napísalo Slovenské ministerstvo športu tesne potom, ako sa dozvedelo o termíne prvého súdneho termínu vo veci správnej žaloby SLA proti rozhodnutiu MŠVVaŠ o odobratí štatútu národného športového zväzu, ktoré bolo súdom vytýčené na október 2022. Skoro 2 roky potom, ako je SLA neoprávnene perzekuovaná a okrádaná o svoje peniaze, materiál a práva, bolo pravdepodobne “nutné“ vytvoriť akési nové status quo. Pre SLA sa nič nové a negatívne nestalo, naopak. Môžeme povedať, že konečne! SLA sa môže konečne oprieť o reálne vytvorené skutočnosti. Škody spôsobené SLA dosahujú v tomto momente už niekoľko miliónov EUR. Na túto nádielku sa tešíme! Súčasne ďakujeme našim podporovateľom za ich pomoc a investície do spravodlivejšej budúcnosti našej krajiny. Milí členovia, určite budete v najbližšej dobe konfrontovaní s nátlakom opustiť našu SLA a vstúpiť do ZSL. My, z vedenia SLA sme nikdy nebránili vstúpiť našim členom do akéhokoľvek iného združenia, i keď by bolo vytvorené výlučne za účelom likvidácie našej SLA. Najbližšie dni slobodne a za plného demokratického vedomia, dostanete bližšie informácie, ako a prečo sa oplatí ostať a byť členom občianskeho združenia SLA. SLA je občianske združenie, ktorému dodržiavanie športových, morálnych a etických pravidiel či noriem vždy bolo, je a bude prvoradé a záväzné! V Poprade, 28. 5. 2022 Ivo Ivanič – prezident SLA

Ilustračný obrázok

26.05.2022 Vylúčenie SLA z FIS nie je dôvod na paniku

Napriek dnešnému vylúčeniu SLA z FIS, dovoľujeme si upozorniť našich členov, že SLA ostáva naďalej občianske združenie so svojimi stanovami, klubmi, športovcami a členmi. FIS na základe rozhodnutia MŠVvŠ a podpore z SOŠV prijala ZSL do svojich štruktúr. Upozorňujeme, že SLA neporušila žiadne stanovy (čo potvrdil aj právnik FIS) a naše vylúčenie je čisto na základe politickej podpory ZSL.

Ilustračný obrázok

23.05.2022 Členská schôdza úseku Snowboardingu

Važení priatelia a fanúšikovia snowboardingu. Dňa 26.5.2022 sa uskutoční členská schôdza úseku. Vítaní sú všetci, ktorým záleží na rozvoji snowboardingu na Slovensku. Bližšie info na pozvánke v osobitnej podstránke SLA.

Ilustračný obrázok

01.04.2022 Oznam o zasadnutí Predsedníctva ÚLT 8.4.2022

Miesto : školiaca miestnosť Remas Piešťany s.r.o. Pod Párovcami 3 Čas : 16,00 hod Program: 1. Otvorenie 2. Zhodnotenie činnosti za r 2021 3. Splnenie kritérií do TM a RD na r. 2022 4. Súťažný poriadok na r. 2022 5. Kalendár súťaží na r. 2022 6. Rôzne – diskusia 7. Záver V Piešťanoch dňa 01.04.2022 Ľubomír Masár predseda ÚLT

Ilustračný obrázok

25.03.2022 Nefinančná zbierka pre Ukrajinu

 záznamy 1 - 10 z 1614    nasledujúce   posledný »

06.11.2020

Reakcia P-AD ku odstráneniu príspevku stanoviska o dištancovaní sa od vyhlásení

prezidenta SLA ktoré je dodnes zverejnené

na oficiálnej stránke SLA.

 

 

Je smutné keď P-AD uviedlo svoje stanovisko na oficiálnej stránke SLA na čo máme v občianskom združení právo a “niekto” ho dá odstrániť a nahradí ho svojim stanoviskom. Je to porušenie akýchkoľvek pravidiel transparentnosti  a slobodného prejavu v občianskom združení: Pritom sme vyjadrili len svoj názor a nesúhlas. 

SKI TEAM VLHA s. r. o. je registrovaný ako športový klub SLA, ktorý ma svojich členov rovnako registrovaných v SLA. Vzniknutú situáciu sme riešili a naše otázky smerovali na kompetentných pracovníkom, to že si štatutári SLA uzurpujú moc do svojich rúk my nemôžeme. Svoje by vedela povedať pani kontrolórka SLA aký sme nečinní. 

 

My sa zodpovednosti nezbavujeme a budeme sa zodpovedať nie štatutárom SLA ale členom nášho ŠO-AD ktorí nám dali mandát a dôveru, zastupovať ich, nie Vám páni “štatutári” SLA nie ste súkromná s.r.o.

 

A ku bodom ktoré ste uviedli ako pri všetko je treba ísť pekne po poriadku. Finančné prostriedky sú viazané na meno športovca ktorý je členom klubu a ten je registrovaný v SLA. v tomto prípade klub nie je občianske združenie ale právnická osoba teda je registrovaná na Slovenskom športovom portáli a musí mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov to všetko SKI TEAM VLHA s. r. o. spĺňa, dokonca ako typ právnickej osoby má zaevidované športový klub a je jasne definovaná činnosť príslušných fyzických osôb. Pre kontrolu

link: https://sport.iedu.sk/Company/Company/13254

 

Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2020 ktorá je zverejnená na oficiálnej stránke SLA hovorí jasne článok 4. Účel príspevku. Bod (2) Za oprávnené výdavky sa považujú úhrady oprávnených nákladov prijímateľa alebo úhrady oprávnených nákladov inej právnickej alebo fyzickej osoby, ak táto osoba priamo realizuje zabezpečenie prípravy športovcov (ďalej len „Priamy realizátor“), ktoré sú preukázateľne viazané na zabezpečenie prípravy športovcov uvedených v bode 1 a ich realizačné tímy.

 

Ako sme vyššie uviedli SKI TEAM VLHA s.r.o. tieto požiadavky na Slovenskom športovom portáli ako realizátor športovej prípravy spĺňa a zmluva nevyžaduje žiadne zmluvy s realizátormi a sme radi, že ste správne uviedli že Z VLASTNEJ INICIATÍVY SLA dali vyhotoviť zmluvu ktorú ako tvrdíte Ministerstvo školstva zamietlo, veď nebola treba. V prípade ak disponujete písomným potvrdením že ministerstvo takúto zmluvu vyžadovalo, budeme radi ak ju zverejníte.

  

Predsedníctvo AD

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org