Top Aktuality

 záznamy 1 - 10 z 1536    nasledujúce   posledný »

02.09.2020 Poprad

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) sa podrobuje vnútornému auditu po odvolaní Radovana Cagalu z funkcie generálneho sekretára SLA. Už sú známe prvé predbežné výsledky auditu, ktoré hovoria, že išlo o správne rozhodnutie.

Všetky indície nasvedčujú, že bývalý generálny sekretár zneužil podpisy SLA na dôležitých dokumentoch, nedokázal pre SLA zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade so zákonom, uzavrel v tejto citlivej oblasti zmluvu s externou právnou kanceláriou v rozpore s internými nariadeniami SLA, bez konzultácie s interným právnikom asociácie, pričom sa ukazuje, že išlo o dodávateľa bez zjavnej dostatočnej praxe, kvalifikácie a odbornosti. Porušoval Zákonník práce, čo malo za následok neoprávnené a neefektívne použitie verejných finančných prostriedkov, porušoval Zákon o športe a Zákon o elektronickej komunikácii. Jeho odchodom zo SLA zmizli rôzne dokumenty, cez jeho osobu unikali len jemu zverené informácie, svojvoľne manipuloval s delegátmi Konferencie, svojvoľne rozhodoval o nomináciách na FIS a SOV, kde naposledy poškodil našu elitnú snowboardistku Klaudiu Medlovú so štipendiom ZOH Peking aj napriek tomu, že v tom čase mala excelentné výsledky vo svetovom pohári, najlepšie výsledky zo všetkých navrhnutých športovcov SLA na štipendium SOV a stále má najreálnejšiu šancu urobiť zaujímavý výsledok na ZOH, minimálne jednému z predsedov úsekov pomohol k neoprávnenému obohateniu.

„Je to len časť zistených informácií, ktoré idú v tretej fáze auditu na právnu analýzu. Niektoré zistenia sa dotýkajú chúlostivých informácií s trestnoprávnym dosahom, preto nemôžu byť v tomto momente publikované. Nateraz zarážajúce na celej situácii je, ako je možné, že sa ten istý človek po vyslovení nedôvery a odvolaní z funkcie obratom zamestnal v inom športovom klube na rovnakej pozícii. A ten istý klub verejne prezentuje, že ide prevziať štatút národného športového zväzu,“ povedal v súvislosti so zisteniami Ivan Ivanič, prezident SLA.

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org