Top Aktuality

Ilustračný obrázok

17.09.2020 FIS preteky juniorov a dospelých v lyžovaní na tráve v Štítnej nad Vláří

Štítná nad Vláří

Ilustračný obrázok

17.09.2020 Pozvánka na testy ÚTM a vyhodnotenie Slovenského pohára v kategóriách žiactva

Vážení športovci, tréneri a činovníci v bežeckom lyžovaní. Pozývame Vás na každoročné testy ÚTM v Banskej Bystrici - šachtičky. Z dôvodu opatrení Covid-19 je program testov upravený a doplnený o odovzdanie ocenení pre kategórie žiactva za umiestnenie na 1 až 3mieste v celkovom hodnotení Slovenského pohára v behu na lyžiach za uplynulú sezónu. Zároveň sa na Šachtičkách uskutoční aj pracovno-informačné zasadnutie trénerov k nasledujúcej sezóne. Upozorňujeme na dodržiavanie nariadení prevencie Covid-19 a tešíme sa na Vašu účasť.

16.09.2020 Hlasujte za Dominiku Maršálekovú a podporte ju v súťaži Ukáž sa!

Ilustračný obrázok

10.09.2020 Marián Sumka na pretekoch v Snow Dome v Bispingene zinkasoval 23,75 FIS bodov

Krytá hala Snow Dome v Bispingene, Nemecko

Ilustračný obrázok

08.09.2020 Vo 4. kole pretekov SP v behu na kolieskových lyžiach na Skalke zvíťazili Procházková a Koristek

Kremnica - Skalka

07.09.2020 Šport mládeže (Kluby)2020

Vážení zástupcovia športových klubov SLA, venujte pozornosť pokynom k vyúčtovaniu príspevku Šport mládeže (Kluby) 2020.

Ilustračný obrázok

04.09.2020 9. Konferencia SLA - tlačová správa

Poprad

03.09.2020 Živé vysielanie 9. Riadna Konferencia SLA 2020

Ilustračný obrázok

02.09.2020 SLA postupne odhaľuje činnosť bývalého generálneho sekretára

Poprad

Ilustračný obrázok

31.08.2020 OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU COVID-19 pri usporiadaní Konferencie SLA konanej dňa 03.09.2020 v Hoteli Dixon, Banská Bystrica

Vážení delegáti/pozvaní hostia 9. Riadnej Konferencie SLA, venujte prosím pozornosť Opatreniam proti šíreniu COVID-19 pri usporiadaní 9. Riadnej Konferencie SLA konanej 3.9.2020 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici.

 záznamy 1 - 10 z 1297    nasledujúce   posledný »

02.09.2020 Poprad

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) sa podrobuje vnútornému auditu po odvolaní Radovana Cagalu z funkcie generálneho sekretára SLA. Už sú známe prvé predbežné výsledky auditu, ktoré hovoria, že išlo o správne rozhodnutie.

Všetky indície nasvedčujú, že bývalý generálny sekretár zneužil podpisy SLA na dôležitých dokumentoch, nedokázal pre SLA zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade so zákonom, uzavrel v tejto citlivej oblasti zmluvu s externou právnou kanceláriou v rozpore s internými nariadeniami SLA, bez konzultácie s interným právnikom asociácie, pričom sa ukazuje, že išlo o dodávateľa bez zjavnej dostatočnej praxe, kvalifikácie a odbornosti. Porušoval Zákonník práce, čo malo za následok neoprávnené a neefektívne použitie verejných finančných prostriedkov, porušoval Zákon o športe a Zákon o elektronickej komunikácii. Jeho odchodom zo SLA zmizli rôzne dokumenty, cez jeho osobu unikali len jemu zverené informácie, svojvoľne manipuloval s delegátmi Konferencie, svojvoľne rozhodoval o nomináciách na FIS a SOV, kde naposledy poškodil našu elitnú snowboardistku Klaudiu Medlovú so štipendiom ZOH Peking aj napriek tomu, že v tom čase mala excelentné výsledky vo svetovom pohári, najlepšie výsledky zo všetkých navrhnutých športovcov SLA na štipendium SOV a stále má najreálnejšiu šancu urobiť zaujímavý výsledok na ZOH, minimálne jednému z predsedov úsekov pomohol k neoprávnenému obohateniu.

„Je to len časť zistených informácií, ktoré idú v tretej fáze auditu na právnu analýzu. Niektoré zistenia sa dotýkajú chúlostivých informácií s trestnoprávnym dosahom, preto nemôžu byť v tomto momente publikované. Nateraz zarážajúce na celej situácii je, ako je možné, že sa ten istý človek po vyslovení nedôvery a odvolaní z funkcie obratom zamestnal v inom športovom klube na rovnakej pozícii. A ten istý klub verejne prezentuje, že ide prevziať štatút národného športového zväzu,“ povedal v súvislosti so zisteniami Ivan Ivanič, prezident SLA.

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk