Kalendár podujatí

jún
30
P R E S
júl
6

Letná liga mládeže - 2.kolo

Žlté Piesky, Banská Bystrica

P
júl
6

Letná liga mládeže - 2.kolo

Žlté Piesky, Banská Bystrica

P

Zápis do ISŠ registra športovcov / šp.odborníkov

Top Aktuality

Ilustračný obrázok

26.06.2019 Zapojte sa do súťaže v projekte SOV „Ukáž sa!“

--- Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru odštartovala už 4. ročník grantového programu Ukáž sa! Aj v tomto roku je pre budúce športové hviezdy (jednotlivcov a športové kolektívy) od 12 do 18 rokov vyčlenených 60-tisíc eur.

Ilustračný obrázok

10.06.2019 Smerom k novej Vlhovej či Bátorymu

---- Slovenská lyžiarska asociácia predstavuje novinku, vďaka ktorej bude aj finančne pokrytý športový rozvoj talentovaných lyžiarov u nás.

Ilustračný obrázok

10.06.2019 Pokyn pre vydanie SLA / FIS licencie 2019/20

--- Informujeme, že Oddelenie registrácii SLA zahájilo spracovanie pretekárskych licencií SLA a FIS pre nadchádzajúcu súťažnú sezónu 2019/20.

Ilustračný obrázok

07.06.2019 Šport mládeže (kluby) 2019

--- Informujeme, že na základe uznesenia Predsedníctva SLA č. 8/2019 zo dňa 05.06.2019 bolo schválené prerozdelenie finančných prostriedkov z kapitoly Šport mládeže (kluby) 2019.

Ilustračný obrázok

07.06.2019 Všetkým klubom SLA : Nezabudnite sa zapísať do registra, máte na to ešte mesiac!

--- Konatelia všetkých klubov s príslušnosťou k SLA, dovoľujeme si Vás touto cestou upozorniť na splnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č.346/2018 Z.z. o registri mimovládnych organizácií, z ktorého vám vyplývajú určité povinnosti.

Ilustračný obrázok

07.06.2019 Predĺženie platnosti členstva v SLA

Vzhľadom k tomu, že dňom 31.5.2019 väčšine členom/klubom uplynie platnosť členstva v SLA, je potrebné si naštudovať, ako postupovať pri obnove členstva.

Ilustračný obrázok

05.06.2019 Druhé sústredenie NLC BÚ SLA v Chorvátsku

Členovia Národného lyžiarského centra (NLC) BÚ SLA, reprezentácie i talentovanej mládeže sa spoločne presunuli na druhé spoločné sústredenie v Chorvátsku. Príprava zameraná na špeciálny tréning v behu na kolieskových lyžiach je cielene postavená do overenej lokality s dobrými cestami. Výborným spestrením náročného tréningu je využívanie prímorského prostredia. Koordináciu a zabezpečenie akcie majú na starosti tréneri Valuška a Holienčík.

Ilustračný obrázok

30.05.2019 Medzinárodná komisia SLA opäť v akcii na Konferencii FIS 2019

--- Zasadnutím Komisie technických delegátov alpských disciplín a Komisie rýchlostného lyžovania sa začala pravidelná letná Konferencia FIS v chorvátskom letovisku Cavtat.

Ilustračný obrázok

24.05.2019 Odborný seminár pre kluby ASPKN

-- V mene Asociácie športových klubov Piešťany Vás srdečne pozývame na seminár organizovaný v spolupráci s Učenou právnickou spoločnosťou dňa 04.06.2019 v Piešťanoch.

Ilustračný obrázok

24.05.2019 Ďakovný list prezidenta SLA, informácie o spúšťanom projekte Národných lyžiarskych centier

 záznamy 1 - 10 z 1094    nasledujúce   posledný »

27.02.2019 Prvé dve zastávky Slovenského pohára Slovakia Freeski Cup 2019 máme úspešne za sebou. Slovenskí freeskieri si merali sily v snowparku v Jasnej a na Donovaloch. Dva formátovo odlišné preteky sa jazdili v disciplíne slopestyle.

Slovakia Freeski Cup v prvej polovici. Ako sa darí freeskierom a čo nás ešte čaká? (EN version included)
 
Prvé dve zastávky Slovenského pohára Slovakia Freeski Cup 2019 máme úspešne za sebou. Slovenskí freeskieri si merali sily v snowparku v Jasnej a na Donovaloch. Dva formátovo odlišné preteky sa jazdili v disciplíne slopestyle.
Slovakia Freeski Cup - 1. kolo - Jasná Príjemné počasie a pozitívna atmosféra pri vstupe do parku nasvedčovali, že sa bude jednať o vydarený deň. V sobotu 19. januára celkovo deväť jazdcov odštartovalo prvý pretek Slovenského pohára. Po tréningových jazdách bolo jasné, že kartami zamieša poľská výprava na čele so Szcepanom Karpielom. Trať pozostávala z troch skokov a dvoch prekážkových platforiem. Rozhodovalo sa podľa tzv. overall impression, čo znamená celkový dojem z jazdy pre skoky aj prekážky. Vzhľadom na začiatok sezóny freeskieri uprednostnili menej náročné triky, no aj tak sme mohli vidieť napr. rotácie o 540° či 720° na obe strany, flatové rotácie, jazdy na switch a aj kreatívne raily. Celý deň sa niesol v pohodovej a kamarátskej atmosfére, nakoľko spolu s lyžiarmi mali svoj pohár aj snowboardisti a o zábavu bolo postarané. Oficiálne výsledky z Jasnej nájdeš tu.
Rider: Michael Oravec, photo: @Zuzana Stromková
 
Víťazi mužskej kategórie, photo: @Zuzana Stromková
 
Judges supporting the riders . Photo: @Zuzana Stromková
Slovakia Freeski Cup - 2. kolo - Donovaly Druhé kolo SFC bolo zároveň Majstrovstvami Slovenska vo freestylovom lyžovaní. O titul Majstra Slovenska bojovalo 13 jazdcov, opäť aj s polským zastúpením. Už tradične sa na Donovaloch jazdil špeciálny formát pretekov po vzore z DewTour, kedy jiby a skoky boli hodnotené samostatne. Jazdci mali aj v kvalifikácii aj vo finále po dve jazdy a lepšia sa počítala. Slušnú úroveň jazdenia potvrdzovali rotácie na tri strany a na jiboch na obe strany, fs alebo bs 450 out neboli ojedinelými trikmi. Na skokoch sme videli switch 540-tky, 720-tky na obe strany. No bolo vidieť aj rotácie 1080° od Juraja Bernáta, ktorému bohužiaľ finále nevyšlo tak ako by si predstavoval. Majstrom Slovenska v mužskej kategórii sa už tretí rok po sebe stal Peter Lengyel. Za juniorov svoje prvenstvo potvrdil Michael Oravec. ,,Veľmi sa teším, že som po tretí krát získal titul Majstra Slovenska. Nebolo to ľahké, jazdil som so zranením a cez bolesť. Ale chcel som sa zúčastniť, podporiť freestyle lyžovanie na Slovensku a zajazdiť si s chalanmi s tým, že uvidím ako to pôjde. Nakoniec sa mi podarilo aj vyhrať,'' povedal k víťaztvu Peter Lengyel. Na preteku sme videli aj nové tváre, čo je príjemná novinka! Oficiálne výsledky z Donovalov nájdeš tu.

Pozvánka

Ďalšie kolo tejto série sa uskutoční už tento víkend, 2.-3.3.2019 ako súčasť legendárnej akcie snowboard-online.sk Zuberská foršta. V stredisku Zuberec - Janovky už v tejto chvíli vyrastá jedinečný skok. Novinky z výstavby či ďalšie informácie môžete sledovať na fb evente https://www.facebook.com/events/843031429367225/.
FIS Európsky pohár v termíne 14.-16.3.2019 v Jasnej bude predchádzať poslednému kolu Slovakia Freeski Cup, ktoré sa uskutoční 17.03.2019. Oba preteky budú v disciplíne slopestyle. Už v tejto chvíli je potvrdená medzinárodná účasť jazdcov, bude sa na čo pozerať. Potvrď svoju účasť a sleduj, čo nové na fb evente https://www.facebook.com/events/2270783496581195/
Srdečne pozývame!
Stavanie skoku na Zuberskú forštu k 23.1.2019.
 
Sczepan Karpiel, Matej Dolník & Zuzička Stromková, photo: @Zuzana Stromková
 
EN version

Slovakia Freeski Cup in the first half. How are the freeskiers doing and what's still waiting for us?

The first two stops of the Slovakia Freeski Cup 2019 are in the books. Slovak freeskiers measured their strengths in the snowparks in Jasná and Donovaly. Both of the two formally different races were in slopestyle discipline.
Slovakia Freeski Cup - 1st round - Jasná The pleasant weather and the positive atmosphere while walking to the park was a sign that great day is ahead. On Saturday, January 19th, a total of nine riders started the first race of the Slovak Freeski Cup. After the training sessions, it was clear that the Polish expedition with also Szcepan Karpiel was in the lead. The course consisted of three jumps and two obstacle platforms. The competition was judged on overall impression, which means the judges scored athletes on the overall impression of the tricks on jumps and obstacles together. Due to the beginning of the season, athletes preferred less difficult tricks. We could see rotations of 540 ° or 720 ° on both sides, flat rotations, switch runs and creative rails. Snowboarders had their competition there as well, which meant all day there was a chilled and friendly atmosphere with tons of fun. You can find the official results from Jasná here.
Robert Szul, photo: @Zuzana Stromková
Slovakia Freeski Cup - 2nd round - Donovaly The second round of the SFC was at the same time the Slovak Championships in freestyle skiing. All together 13 athletes with some from Poland too fought for the title of Master of Slovakia. Traditionally, special format of the competition was held, following a pattern from DewTour, where jumps and jumps were judged separately. The riders had two runs (better counted) in qualification as well as in finals. A decent level of rotation was confirmed by three-sided rotation and the two sides on either side, fs or bs 450 out were not such a unique tricks. On the jump we saw the 540s, 720s on both sides. There was also a 1080 ° rotation from Juraj Bernát, who unfortunately did not finish the final as he was hoping for.. Peter Lengyel has become Slovak Champion for the third year. Michael Oravec confirmed his leadership for the junior team. ''I am really happy to got the title of Slovak Champion for the third year. It was not easy, I was riding with the injury and through the pain. But I wanted to participate, support the freestyle skiing in Slovakia, ride with my friends and see how it goes. In the end, I managed to win too,'' said winner Peter Lengyel. At the race we also saw new faces, which is a nice novelty! You will find the official results from Donovaly here.
Photo: @Tomáš Petruš
 
Juniors, photo: @Tomáš Petruš
Slovakia Freeski Cup can also be prepared with the help of sponsors and partners, which we thank: Slovenská lyžiarska asociácia - www.slovak-ski.sk Progress Zone - www.progresszone.sk Jasná Nízke Tatry – www.jasna.sk Jameson Whisky – www.pernod-ricard.com Intersport LM & RK - www.facebook.com/intersport.lm Herbert Sirupy - https://www.herbert.sk/en/ Douk SKIS - http://www.douksnow.com/

Invitation

The next round of this series will take place this weekend, March 2-3.2019 as part of the legendary event of @snowboard-online.sk Zuberská forsta. In Zuberec - Janovky ski resort there is a unique jump being built at this moment. Building news or other information can be viewed at fb event https://www.facebook.com/events/843031429367225/.
The FIS European Cup on 14-16 March 2019 in Jasna will precede the last round of the Slovak Freeski Cup, which will take place on 17.03.2019. Both races will be in the slopestyle discipline. Already at this moment the international participation of the riders is confirmed, it will be something to watch. Confirm your participation and watch what's new on fb evente https://www.facebook.com/events/2270783496581195/
For Slovakia Freestyle Team: Petra Jurečková
Rider: Juraj Bernát, photo: @Tomáš Petruš
 
Photo: @Tomáš Petruš
 
Rider: Szcepan Karpiel, photo: @Tomáš Petruš
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk