Top Aktuality

Ilustračný obrázok

30.04.2021 Členské zväzy SOŠV majú v úcte a rešpektujú Olympijskú chartu a prijatie ZLS za člena SOŠV nebolo schválené

Poprad

Ilustračný obrázok

30.04.2021 Stanovisko prezidenta Slovenskej lyžiarskej asociácie po VZ SOŠV

Poprad

Ilustračný obrázok

29.04.2021 Akékoľvek hlasovanie o ZSL na pôde SOŠV je účelové konanie, ktoré má prekryť problém, ktorý bol spôsobený ministerstvom na domácej a medzinárodnej športovej scéne tak, aby tento „čierny Peter“ prešiel aj na SOŠV. 

Poprad

Ilustračný obrázok

28.04.2021 SLA verí v správne rozhodnutie Valného zhromaždenia SOŠV

Poprad

Ilustračný obrázok

28.04.2021 List prezidenta SLA členským zväzom SOŠV

Poprad

Ilustračný obrázok

27.04.2021 SOŠV svojím konaním môže porušiť Olympijskú chartu -Slovenská lyžiarska asociácia prežila pandémiu aj politické tsunami

Poprad

26.04.2021 Pozvánka na informačno-pracovné stretnutie klubov BÚ SLA

Vážení zástupcovia klubov BÚ SLA,dovoľujem si Vás pozvať na pracovno-informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 1. mája 2021 (sobota) o 16:00 hod. v aule Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica. Program: 1.Otvorenie 2.Aktuálna situácia a smerovanie BÚ SLA a SLA 3.Členská schôdza BÚ SLA 9.5.2021 4.Rozpočet – financovanie r. 2020 a r. 2021 5.Reprezentačné družstvá a Talentovaná mládež BÚ SLA 2021/2022 6.Diskusia 7.Záver Michal Malák - Predseda BÚ SLA

Ilustračný obrázok

23.04.2021 Stanovisko prezidenta Slovenskej lyžiarskej asociácie k výzve osobností slovenského lyžovania

Poprad

Ilustračný obrázok

15.04.2021 Zmena emailových adries

Sekretariát SLA oznamuje, že od dnešného dňa bude prebiehať externá komunikácia len na nových emailoch s koncovkou .org, ktoré sú zverejnené v sekcii kontakty.

Ilustračný obrázok

13.04.2021 Snowboardcrossová juniorská výprava SLA ukončila sezónu s výbornými výsledkami - Katarína Pitoňáková získala 2. miesto

Colere, Taliansko

 záznamy 1 - 10 z 1471    nasledujúce   posledný »

08.11.2020

V marci 2019 FIS oznámil, že Medzinárodná lyžiarska akadémia Apex2100 sa stáva prvým oficiálnym „FIS Development Program Academy Partnerom“. Apex bude poskytovať zariadenia na vysokej úrovni v Tignes (FRA) a programy na podporu rozvoja pre jej členské národné zväzy.

 

V rámci partnerstva bude Apex poskytovať dve jednoročné štipendiá pre jedného chlapca a jedno dievča, aby trénovali spolu s ostatnými športovcami s cieľom nasledovať ich ambície na najvyššej úrovni alpského lyžovania. Úspešní kandidáti budú mať možnosť bývať v najmodernejšej budove v Tignes a ťažiť tak z jedinečných programov Apex Train, Learn a Perform, ktoré podporujú dlhodobý rozvoj každého športovca.

Minulý týždeň sa 9 športovcov zo 6 krajín zúčastnilo vyraďovacej fázy, tzv. štipendijných skúšok. Medzi nimi nechýbali ani zástupcovia zo Slovenska, Katarína Šróbová a Joshua Barfoot. Počas piatich dní v akadémii boli športovci hodnotení na zjazdovke, v telocvični a v učebni. Apex sa zameral na lyžiarske schopnosti športovcov, ich silu a kondičné schopnosti ako aj na schopnosti tímovej práce a dlhodobé ciele. Športovci mali to 
šťastie, že pred piatkovou uzávierkou strediska mohli lyžovať na ľadovci Grande Motte v ideálnych podmienkach. Cez vyraďovačku priamo do finále so ziskom ročného štipendia sa dostala aj Katarína Šróbová. Želáme je veľa šťastia a úspechov v akadémii v nastávajúce sezóne.

 

Christian Gautier, riaditeľ Apex2100 dodal: Kvalita lyžovania, ktorú preukázali všetci športovci a ich prístup na zjazdovke či mimo nej, na nás mimoriadne zapôsobil a tešíme sa, že u nás privítame vybraných kandidátov v najbližších týždňoch.

 

Medzinárodná lyžiarska akadémia Apex2100 bola založená s cieľom stať sa poprednou svetovou lyžiarskou akadémiou pre mladých lyžiarov. Spoločnosť Apex, ktorá sídli vo francúzskom Tignes vo výške 2100 m. n. m., poskytuje talentovaným lyžiarom popredné svetové vzdelávacie, tréningové a výkonnostné programy, ktoré im pomôžu vytvoriť budúcich šampiónov. Apex2100 je navrhnutý tak, aby vychovával talentovaných športovcov z celého sveta na základe ich schopností a potenciálu. Viac info nájdete na www.apex2100.org

Fotogaléria

 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org