Top Aktuality

 záznamy 1 - 10 z 1463    nasledujúce   posledný »

26.03.2021 Poprad

Stanovisko Slovenskej lyžiarskej asociácie k zverejneným informáciám v článku tlačovej agentúry SITA: Zväz slovenského lyžovania dostal požehnanie od ministerstva školstva, na rade je FIS

"Ministerstvo nemá kompetenciu na to, aby mohlo samo rozhodovať, kto sa stane členom FIS alebo nie, a ani nemá kompetenciu samo uznávať subjekt, ktorý zatiaľ nie je členom FIS, za zástupcu existujúceho člena FIS. Ministerstvo týmto krokom zrejme opätovne prekročilo svoje právomoci v prospech občianskeho združenia ZSL, čím opätovne išli do úzadia záujmy a práva cca 7.000 lyžiarov združujúcich sa v SLA, ako aj práva SLA. SLA, ako aj jej členom, bola doteraz  spôsobená finančná škoda vo veľkom rozsahu.

Žiadame kompetentné orgány, ako aj generálnu prokuratúru, aby sa touto vecou začali zaoberať z úradnej povinnosti a vec riadne prešetrili.

Slovenská lyžiarska asociácia k dnešnému dňu stále zastrešuje väčšinu lyžiarov, reprezentantov, olympionikov, detí a mládeže i lyžiarskych odborníkov na Slovensku vo všetkých odvetviach lyžiarskych športov vrátane snoubordingu (aj v dobe od 1.12.2020). Zväz slovenského lyžovania stále NESPĹŇA požiadavky na uznanie za národný športový zväz podľa zákona a podľa nám dostupných informácií mu doteraz ani nebolo vydané osvedčenie o uznaní za národný športový zväz v zmysle zákona o športe. Ak ministerstvo predkladá FIS mylné informácie, koná tak opakovane v rozpore so zákonom."

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org