Top Aktuality

Ilustračný obrázok

26.04.2019 Výzva - Členstvo v SLA

Výzva všetkým členom SLA!

Ilustračný obrázok

18.04.2019 ŠLUSOVKA 2019

Ilustračný obrázok

09.04.2019 Samo JAROŠ 2.miesto na MSJ !

Samuel Jaroš na Majstrovstvách sveta juniorov v slopestyle - 9.4.2019, Klaeppen, Švédsko

Ilustračný obrázok

09.04.2019 Jarné lyžovanie

---- Pretekárky lyžovania na tráve, Tatiana Suchá, Sára Gavalierová, Alžbetka Bošková a ich kamarátka z Českej republiky Aneta Koryntová spolu s rodičmi, zorganizovali na najnižšom lyžiarskom svahu krásne jarné nedeľné popoludnie na trávových lyžiach.

Ilustračný obrázok

06.04.2019 Uspávanie bežiek - 14.4.2019 - Štrbské Pleso

Ukončenie bežeckej sezóny uspávaním bežiek. Pobežíme všetci v pyžamách, aby sme bežky spoločne uspali.

Ilustračný obrázok

04.04.2019 O cenu Soliska 2019

Ilustračný obrázok

04.04.2019 Matej Falát a jeho úspešný ruský trip

Ilustračný obrázok

01.04.2019 Večerné preteky 30.3.2019

Sobotné večerné preteky klasickou technikou v rámci Slovenského pohára v dominancii Porcházkovej a Koristeka.

Ilustračný obrázok

01.04.2019 XCX Cross Country Cross

Posledné preteky Slovenského pohára v atraktívnej novej disciplíne XCX Cross Country Cross víťazne pre Klementovú a Koristeka.

Ilustračný obrázok

24.03.2019 Ján Koristek víťazom Slavic Cupu

Po finálnom preteku na Skalke sa celkovým víťazom Slavic cupu stal Ján Koristek.

 záznamy 1 - 10 z 1082    nasledujúce   posledný »

16.11.2018 Športové gymnázium Banská Bystrica od 1.januára 2019 rozširuje svoju pôsobnosť ako Stredná športová škola. Nižšie Vás informujeme o študijných ponukách pre žiakov 9. ročníkov ZŠ.

 

Žiaci 9. ročníka ZŠ majú možnosť v školskom roku 2019/2020 vybrať si z nasledovných študijných odborov:

 

  • Športové gymnázium (doterajší študijný odbor) absolvent školy má možnosť po štvorročnom štúdiu získať úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne)  ukončené maturitnou skúškou a  má možnosť získať  II. kvalifikačný stupeň trénera vo zvolenom športe (maturitná skúška z predmetu Základy športovej prípravy). Otvárame dve triedy pre 56 žiakov.  / kód študijného odboru: 7451 J 00 /  

 

  • Športový manažment - absolvent školy má možnosť po štvorročnom štúdiu získať úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) ukončené maturitnou skúškou a získa  III. kvalifikačný stupeň trénera vo zvolenom športe. Otvárame  jednu triedu pre 24 žiakov. / kód študijného odboru: 7471 M 00 /                   

Študijné odbory spájajú športovú kariéru športovo talentovaných žiakov so vzdelávaním tak, aby žiaci úspešne iniciovali a rozvinuli aktívnu športovú kariéru v kombinácii so získaním vzdelania pre vysokú školu a na povolanie. Žiak má možnosť počas štúdia na žiadosť zákonného zástupcu študovať podľa individuálneho učebného plánu.

 

Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská Bystrica bude prijímať žiakov 9.ročníka základných škôl  na štúdium po úspešnom absolvovaní talentových skúšok, ktoré sa budú konať v mesiaci  marec - apríl 2019. Kritériá a termín skúšok pre prijímanie žiakov budú zverejnené v mesiaci január 2019 na webovom sídle školy.

 

Sme presvedčení, že športová verejnosť privíta rozšírenie možnosti štúdia a veríme, že práve táto transformácia prispeje k ďalšiemu  skvalitneniu podmienok pre poskytovanie vrcholovej športovej prípravy a pre vzdelávanie našich žiakov.

 

Ďalšie informácie: PaedDr. Jozef Smekal, smekal@sgbb.edupage.org 

 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk