Top Aktuality

 záznamy 1 - 10 z 1342    nasledujúce   posledný »

04.11.2020

Do dnešného dňa štatutári SLA neevidujú žiadnu spoluprácu zo strany Predsedníctva AD pri riešení tejto situácie tak, ako nikdy Predsedníctvo AD nepreukázalo  záujem,  aby realizátor športovej prípravy Petry Vlhovej bol  SKI TIM VLHA, s.r.o.

 

Podľa hesla „Nič nerobím, nič nepokazím, ale môžem kritizovať“... Preto  považujeme šírenie týchto dezinformácií za verejné účelové zbavovanie sa zodpovednosti.

 

Stručne: Prečo nemohla Petra Vlhová oprávnene čerpať finančné prostriedky pre ňu určené z MŠVVaŠ od SLA:

1. Zmluva medzi SLA a ministerstvom určuje oprávnené výdavky. SLA je jediný subjekt zodpovedný za správne zaúčtovanie a za nakladanie s  uvedenými  prostriedkami. A kedykoľvek pri pochybnostiach s postupmi musí byť opatrná.

2. Faktúry na náklady športových odborníkov neboli vystavené na meno Petra Vlhová, ani na SLA, ale vystavené na súkromnú s.r.o. (SKI TIM VLHA, s.r.o)

3. SLA nemala žiadny obchodný vzťah či zmluvu  so SKI TIM VLHA, s.r.o., na to bola SLA upozornená.

4. Keďže realizátorom športovej prípravy môže byť aj iný subjekt ako SLA,  z vlastnej  iniciatívy SLA pripravila s predstihom návrh zmluvy medzi SLA a SKI TIM VLHA, s.r.o a v zmysle predpisov žiadala v júni  MŠVVaŠ o posúdenie návrhu

5. Návrh zmluvy bol zo strany MŠVVaŠ po viac ako 70 dňoch zamietnutý.

6. SLA od 8.10.2020 spolupracuje s právnym zástupcom športovkyne pri príprave nového návrhu zmluvy, pričom výsledkom spolupráce je finálna verzia

7. SLA eviduje od začiatku septembra 2020 na vyplatenie Petre Vlhovej  sumu vo výške 34 027,- EUR,  z toho  suma 30 357,- EUR bola poukázaná na účet SLA len koncom augusta.

8. SLA je pripravená uvoľniť peniaze Petre Vlhovej na SKI TIM VLHA, s.r.o okamžite, ako budú všetky dokumenty v poriadku.

 

 

 

 

foto: Novobanské noviny

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk