Top Aktuality

Ilustračný obrázok

24.09.2022 Konferencia SLA 2022

Riadna konferencia SLA sa tento rok uskutoční 2.10. v Banskej Bystrici.

Ilustračný obrázok

06.09.2022 Informácia pre členov SLA o financiách z FIS účtu

Vážení športoví priatelia, v poslednom čase sa množia informácie, že SLA obdržala od Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie FIS finančné prostriedky vo výške 245.000 CHF. Týmto Vás chceme informovať, že uvedená informácia nie je pravdivá. Medzinárodná lyžiarska a snowboardová federácia FIS nás informovala, že finančné prostriedky vo výške 245.000 CHF, alokované na účte SVK ku dňu 26.05.2022 vedenom FIS podľa uvedených informácií postúpila organizácii Slovenská lyžiarska asociácia. SLA do dnešného dňa 2. 9. 2022 hore uvedené finančné prostriedky na svojom účte neeviduje, preto sme sa obrátili na FIS prostredníctvom listu, ktorým sme žiadali o informáciu, kedy môžeme predmetné finančné prostriedky (vygenerované za obdobie 2019-2021) očakávať pripísané na našom účte. Ďalej Vás chceme informovať, že občianske združenie Zväz Slovenského lyžovania prijíma finančné prostriedky od MVVaš SR cez zmluvy na NŠC a SOŠV od januára 2021. Tieto finančné prostriedky sú určené na podporu všetkých aktívnych športovcov – lyžiarov na Slovensku a o tieto prostriedky môžete žiadať aj Vy ako členovia SLA, nakoľko tieto financie nie sú viazané podmienkou členstva žiadateľa v ZSL. Jednu z verejne dostupných zmlúv podpísanú medzi NŠC a ZSL dna 16/6/2022 na sumu 1.443.501 € Vám posielame v prílohe. Všetky zmluvy nájdete tu: https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/?art_zs2=zv%C3%A4z+slovensk%C3%A9ho+ly%C5%BEovania&art_predmet=&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=6311ac9451e0f . SLA vyvíja maximálne úsilie o získanie predmetných finančných prostriedkov alokovaných na účte SVK vedenom FIS, na ktoré má jednoznačné právo, už viac ako rok. Ubezpečujeme Vás, že v tejto našej aktivite nepoľavíme a následne sa P-SLA bude aj naďalej otázkou rozdeľovania akýchkoľvek finančných prostriedkov zaoberať ihneď, ako budú reálne postúpené na účet SLA. O všetkých zásadných skutočnostiach budete priebežne informovaní. V mene predsedníctva Slovenskej lyžiarskej asociácie Ivan Ivanič v.r. Július Hermély v.r. prezident viceprezident

Ilustračný obrázok

06.09.2022 Členská schôdza úseku AD

Pozývame všetkých priaznivcov alpského lyžovania na členskú schôdzu úseku, ktorá sa uskutoční 10.9.2022 v penzióne Rittenberg v Spišskej Novej Vsi o 10.30.

Ilustračný obrázok

27.07.2022 Tamara Mesríková vytvorila oficiálny ženský slovenský rekord skokom dlhým 110m

Ilustračný obrázok

24.06.2022 Zrušenie členskej schôdze AD

Vážení športoví priatelia, z technických dôvodov a z dôvodu sťažnosti člena SLA sa plánovaná členská schôdza úseku AD na 26.6.2022 neuskutoční. Nový termín oznámime po zapracovaní pripomienok a vyriešení technických problémov v zmysle platnej legislatívy.

Ilustračný obrázok

24.06.2022 Kongress FIS napadnutý na CAS!

Vážení športoví priatelia! Viaceré krajiny (SUI, GER, AUT,...) podali na arbitrážny súd vo Švajčiarsku (CAS) podnet na preskúmanie procedurálnych pochybení, ktoré nastali na kongrese FIS 2022. O rozhodnutí CAS vás budeme informovať.

Ilustračný obrázok

21.06.2022 Ponuka práce pre inštruktorov lyžovania

Ilustračný obrázok

14.06.2022 Pozvánka na členskú schôdzu ÚAL

Vážení priaznivci akrobatického lyžovania. Dňa 19.6.(nedeľa) sa v Poprade uskutoční členská schôdza úseku. Viac informácií v pozvánke.

Ilustračný obrázok

05.06.2022 Členská schôdza úseku lyžovania na tráve

Pozývame priaznivcov lyžovania na tráve na ČS úseku dňa 9.6.2022. Pozvánku s programom nájdete na http://www.slovak-ski.sk/lyzovanie-na-trave/zapisy.html

Ilustračný obrázok

29.05.2022 Stanovisko prezidenta SLA k rozhodnutiu FIS kongresu

V októbri 2021 potvrdila FIS suspendáciu SLA a s obmedzenými právami prijala ZSL za provizórneho člena FIS. Pre vedenie SLA opätovne nepochopiteľný akt. FIS komunikácia bola od 30.11.2020 zvláštna, keď medzinárodná lyžiarska organizácia bez preverenia a diskusie zobrala za rozhodujúce informácie politického subjektu a na základe dohadov a ohovárania suspendovala SLA, lebo Slovenské ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, takto informovalo FIS, že: ZSL je jediným zástupcom lyžovania na Slovensku a veľa ďaľších ŽE VRAJ … FIS zmenila v októbri 2021 stanovy a rozhoduje o členstve na základe rozhodnutí národných autorít. Oficiálny výklad nových stanov ale nie je k dispozícii.. 26.5.22 na kongrese FIS. právnik FIS (viď link https://www.youtube.com/watch?v=Q49JIy0zi7k od ca 97min.) predikoval hlasovanie, takže plénum kongresu FIS na výber nemalo. Predikcia výsledku hlasovania už bola tiež verejne prezentovaná zo strany FIS na jeseň 2021… Podľa prehlásenia právnika znova obdržala FIS minulý týždeň list z MŠVVaŠ_SR obsahujúci tvrdenie o jedinej lyžiarskej asociácii zastupujúcej lyžiarov na Slovensku a to je VRAJ ZSL. Tento list napísalo Slovenské ministerstvo športu tesne potom, ako sa dozvedelo o termíne prvého súdneho termínu vo veci správnej žaloby SLA proti rozhodnutiu MŠVVaŠ o odobratí štatútu národného športového zväzu, ktoré bolo súdom vytýčené na október 2022. Skoro 2 roky potom, ako je SLA neoprávnene perzekuovaná a okrádaná o svoje peniaze, materiál a práva, bolo pravdepodobne “nutné“ vytvoriť akési nové status quo. Pre SLA sa nič nové a negatívne nestalo, naopak. Môžeme povedať, že konečne! SLA sa môže konečne oprieť o reálne vytvorené skutočnosti. Škody spôsobené SLA dosahujú v tomto momente už niekoľko miliónov EUR. Na túto nádielku sa tešíme! Súčasne ďakujeme našim podporovateľom za ich pomoc a investície do spravodlivejšej budúcnosti našej krajiny. Milí členovia, určite budete v najbližšej dobe konfrontovaní s nátlakom opustiť našu SLA a vstúpiť do ZSL. My, z vedenia SLA sme nikdy nebránili vstúpiť našim členom do akéhokoľvek iného združenia, i keď by bolo vytvorené výlučne za účelom likvidácie našej SLA. Najbližšie dni slobodne a za plného demokratického vedomia, dostanete bližšie informácie, ako a prečo sa oplatí ostať a byť členom občianskeho združenia SLA. SLA je občianske združenie, ktorému dodržiavanie športových, morálnych a etických pravidiel či noriem vždy bolo, je a bude prvoradé a záväzné! V Poprade, 28. 5. 2022 Ivo Ivanič – prezident SLA

 záznamy 1 - 10 z 1618    nasledujúce   posledný »

00.00.0000

Zoznam výsledkov členov AD za uplynulý týžden 23.1. - 31.1. 2019 nájdete TU

 

Odporúčame si všimnúť ako vyzerajú zmeny bodovania medzi súčasným FIS POINTS a 2020 FIS POINTS, ktoré začnú platiť budúcu sezónu !!!

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org