Top Aktuality

 záznamy 1 - 10 z 1399    nasledujúce   posledný »

16.07.2020 Poprad

Záver kontroly HKŠ: Slovenská lyžiarska asociácia neporušila zákon

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ukončilo kontrolu subjektu Slovenská lyžiarska asociácia, predmetom ktorej bolo dodržiavanie povinností národného športového zväzu podľa Zákona o športe. Záver hlavného kontrolóra športu je, že Slovenská lyžiarska asociácia neporušila zákon.

Kontrola prebiehala od 20.1.2020 do 29.6.2020 na základe podnetu člena národného športového zväzu SLA z Úseku alpských disciplín Petra Bendíka, ktorý dlhodobo uvádza nekorektné informácie o dianí v SLA.

„S výsledkom kontroly sme spokojní a sme presvedčení, že aj v iných prípadoch, kde  je Slovenská lyžiarska asociácia neodôvodnene napádaná a osočovaní sú jej funkcionári z nekalých praktík, sa potvrdí, že SLA pracuje v prospech športovcov a má záujem o udržanie lyžiarskeho športu na čo najvyššej úrovni,“ povedal Ivan Ivanič, prezident SLA.

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk