Charakteristika

Alpské lyžovanie
Alpské lyžovanie nazývané aj zjazdové lyžovanie patrilo a stále patrí medzi najatraktívnejšie zimné športy pestované v prírode. Napriek značnej
finančnej náročnosti mu holduje veľké množstvo ľudí vo všetkých vekových kategóriách.
V zjazdovom lyžovaní sa preteká v piatich športových disciplínach, ktoré dokonale preveria technickú a fyzickú pripravenosť pretekárov.
 

 Zjazd

Najrýchlejšia disciplína nazývaná aj kráľovskou lyžiarskou disciplínou. Preteká sa v jednom kole, pričom sa hodnotí dosiahnutý čas pri dodržaní 
pravidiel prejazdu bránkami. Trať je dlhá 3 – 4 kilometre a pretekári na niektorých úsekoch dosahujú rýchlosť až 150 km/h. Trať je spestrená 
množstvom skokov, kompresií a zmien smeru jazdy.
 
Super obrovský slalom
Najmladšia lyžiarska disiplína, ktorá vo väčšej miere preveruje zvládnutie techniky vo vysokých rýchlostiach. Rovnako ako v zjazde sa preteká
jednokolovo. Na trati je množstvo zmien smeru a typické je striedanie rôznych sklonov svahu.
 
Obrovský slalom
Preteky v obrovskom slalome sa zaraďujú medzi technické disciplíny. Vzhľadom na polomer oblúkov sa práve v obrovskom slalome najviac rozvinula
karvingová technika, realizovaná na lyžiach s väčším bočným vykrojením a kratšou dĺžkou. Preteká sa v dvoch kolách a hodnotí sa súčet dosiahnutých časov.
 
Slalom
Lyžiarska disciplína, v ktorej sa preveruje hlavne technická pripravenosť pretekára a schopnosť rýchlej reakcie na zmeny smeru jazdy. 
Slalom patrí medzi najatraktívnejšie disciplíny, vzhľadom na odhad miery rizika, ktoré môže viesť až k nezvládnutiu trate.
Preteky sa rovnako ako v obrovskom slalome konajú v dvoch kolách s hodnotením súčtu dosiahnutých časov
 
Super kombinácia
Športová disciplína, ktorá dokonale preverí schopnosť všestrannej pripravenosti pretekárov. Pozostáva zo zjazdu / Super G a slalomu pričom
sa hodnotí súčet jedného kola zjazdu / Super G a jedného kola slalomu. Disciplína, v ktorej sa vo väčšej miere uplatňuje aj taktika.

 

Všeobecné pravidlá pre alpské lyžovanie Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS - anglická verzia

Všeobecné pravidlá pre alpské lyžovanie Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS - nemecká verzia

Vykonávacie predpisy pre realizáciu podujatí v alpskom lyžovaní Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS - anglická verzia

Špecifické pravidlá pre Svetový pohár v alpskom lyžovaní - multi verzia

Špecifické pravidlá pre Kontinentálne poháre v alpskom lyžovaní - multi verzia

Špecifické pravidlá pre Univerzitné preteky v alpskom lyžovaní - anglická verzia

Pravidlá pre určovanie a výpočet FIS bodov - multi verzia

Pravidlá pre parametre lyžiarskej výstroje v alpskom lyžovaní - anglická verzia

Pravidlá pre komerčné a marketingové označenie na oblečení a výstroji športovca - anglická verzia

 

 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk