Charakteristika

Sleduj nás na sociálnych sieťach

 

 @slovakski @slovakski                            @slovakalpine                             #slovak_alpine                               FIS Alpine

 

Alpské lyžovanie nazývané aj zjazdové lyžovanie patrilo a stále patrí medzi najatraktívnejšie zimné športy pestované v prírode. Napriek značnej

finančnej náročnosti mu holduje veľké množstvo ľudí vo všetkých vekových kategóriách. V zjazdovom lyžovaní sa preteká v šiestich športových

disciplínach, ktoré dokonale preveria technickú a fyzickú pripravenosť pretekárov.

 

ZJAZD

Najrýchlejšia disciplína nazývaná aj kráľovskou lyžiarskou disciplínou. Preteká sa v jednom kole, pričom sa hodnotí dosiahnutý čas pri dodržaní

pravidiel prejazdu bránkami. Trať je dlhá 3 – 4 kilometre a pretekári na niektorých úsekoch dosahujú rýchlosť až 150 km/h. Trať je spestrená 

množstvom skokov, kompresií a zmien smeru jazdy.

 

OBROVSKÝ SLALOM

Preteky v obrovskom slalome sa zaraďujú medzi technické disciplíny. Vzhľadom na polomer oblúkov sa práve v obrovskom slalome najviac rozvinula

karvingová technika, realizovaná na lyžiach s väčším bočným vykrojením a kratšou dĺžkou. Preteká sa v dvoch kolách a hodnotí sa súčet dosiahnutých časov.

 

SLALOM

Lyžiarska disciplína, v ktorej sa preveruje hlavne technická pripravenosť pretekára a schopnosť rýchlej reakcie na zmeny smeru jazdy. Slalom patrí medzi

najatraktívnejšie disciplíny, vzhľadom na odhad miery rizika, ktoré môže viesť až k nezvládnutiu trate. Preteky sa rovnako ako v obrovskom slalome konajú

v dvoch kolách s hodnotením súčtu dosiahnutých časov

 

KOMBINÁCIA (vznik 1975)

Športová disciplína, ktorá dokonale preverí schopnosť všestrannej pripravenosti pretekárov. Pozostáva zo zjazdu / super G a slalomu pričom

sa hodnotí súčet jedného kola zjazdu / super G a jedného kola slalomu. Disciplína, v ktorej sa vo väčšej miere uplatňuje aj taktika

 

SUPER OBROVSKÝ SLALOM (SUPER-G) (vznik 1982)

Lyžiarska disiplína, ktorá vo väčšej miere preveruje zvládnutie techniky vo vysokých rýchlostiach. Rovnako ako v zjazde sa preteká jednokolovo.

Na trati je množstvo zmien smeru a typické je striedanie rôznych sklonov svahu.

 

PARALLEL (vznik 2015)

V paralelných súťažiach, sa preteká vylučovacím spôsobom tzv:. pavúkom, kde víťaz postupuje do ďalšieho kola. Dvaja súťažiaci, súperia súčasne vedľa seba

v 2 rovnakých tratiach.

 

 

Medzinárovné lyžiarske pravidlá 

Všeobecné pravidlá pre alpské lyžovanie Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS - anglická verzia

Vykonávacie predpisy pre realizáciu podujatí v alpskom lyžovaní Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS - anglická verzia

Špecifické pravidlá pre Svetový pohár v alpskom lyžovaní - multi verzia

Špecifické pravidlá pre Kontinentálne poháre v alpskom lyžovaní - multi verzia

Špecifické pravidlá pre Univerzitné preteky v alpskom lyžovaní - anglická verzia

Pravidlá pre určovanie a výpočet FIS bodov - multi verzia

Pravidlá pre parametre lyžiarskej výstroje v alpskom lyžovaní - anglická verzia

 

 

 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org