Dokumenty odvetvia Alpských disciplín

Súťažný poriadok 2019/2020 (pracovná verzia na pripomienkovanie)

 

Súťažný poriadok 2018/2019

 

Súťažný poriadok 2017/2018

 

Súťažný poriadok 2016/2017

 

Súťažný poriadok 2015/2016

 
Poistenie členov AD SLA 

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí pre členov AD - PONUKA poistenia, POROVNANIE poistných produktov

Poistenie ALLIANZ - Všeobecné poistné podmienky, Osobitné poistné podmienky,

Poistenie UNION - Všeobecné poistné podmienky, Rozsah poistenia EURÓPA, Rozsah poistenia SVET

Poistenie MetLife - Všeobecné poistné podmienky, Pokyny pre poistneného
Poistenie zodpovednosti za škodu klubov (alebo trénerov) - PONUKA poistenia, VYSVETLENIE poistenia
Poistenie zodpovednosti za škodu klubov (alebo trénerov) - Všeobecné poistné podmienky ALLIANZ
Poistenie zodpovednosti za škodu klubov (alebo trénerov) - Zmluvné dojednanie ALLIANZ
Poistenie zodpovednosti za škodu klubov (alebo trénerov) - Zodpovednosť a skúsenosť z CZE
Poistenie zodpovednosti za škodu klubov (alebo trénerov) - POKYNY pri škodovej udalosti
 
Legislatívne poriadky AD SLA (schválené ČS ÚAD 11.10.2015)
Organizačný poriadok AD SLA
Štatút AD SLA
Rokovací poriadok AD SLA
 

Strategický plán činnosti AD SLA 2014 - 2018

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk