Dokumenty odvetvia Alpských disciplín

Súťažný poriadok AD 2021_2022

Suťažný_poriadok_AD_2020_2021.pdf
Súťažný poriadok AD 2017 2018

 

Štatút Národného lyžiarskeho centra SLA

 

Poistenie členov AD SLA 

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí pre členov AD - PONUKA poistenia, POROVNANIE poistných produktov

Poistenie ALLIANZ - Všeobecné poistné podmienky, Osobitné poistné podmienky,

Poistenie UNION - Všeobecné poistné podmienky, Rozsah poistenia EURÓPA, Rozsah poistenia SVET

Poistenie MetLife - Všeobecné poistné podmienky, Pokyny pre poistneného
Poistenie zodpovednosti za škodu klubov (alebo trénerov) - PONUKA poistenia, VYSVETLENIE poistenia
Poistenie zodpovednosti za škodu klubov (alebo trénerov) - Všeobecné poistné podmienky ALLIANZ
Poistenie zodpovednosti za škodu klubov (alebo trénerov) - Zmluvné dojednanie ALLIANZ
Poistenie zodpovednosti za škodu klubov (alebo trénerov) - Zodpovednosť a skúsenosť z CZE
Poistenie zodpovednosti za škodu klubov (alebo trénerov) - POKYNY pri škodovej udalosti
 
Legislatívne poriadky AD SLA 
Organizačný poriadok AD SLA
Rokovací poriadok AD SLA

Štatút odborných komisií AD SLA

Koncepcia funkcie metodika AD SLA

 

 

Strategický plán činnosti AD SLA 2014 - 2018

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org