Informácie o športovej organizácii

Názov LOPS Bratislava
Názov úplný Slovakia Ski Team LOPS Bratislava
Sídlo Matejkova 51, 841 05 Bratislava
Kontaktná osoba Ronald Ružička
Email lops@lops.sk, ronaldruzicka1@gmail.com
Korešpondenčná adresa Matejkova 51, 841 05 Bratislava
Účet pre verejné zdroje SK7009000000005131600025
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org