Informácie o športovej organizácii

Názov LK Oravan Brezovica
Názov úplný Lyžiarsky klub Oravan - Brezovica, n. o.,
Sídlo Brezová 123, 028 01 Brezovica
Kontaktná osoba Róbert Pakos
Email robi@robi.sk
Korešpondenčná adresa Brezová 123, 028 01 Brezovica
Účet pre verejné zdroje SK09 0900 0000 0051 3620 7556
Web lyzovanie.robi.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk