Informácie o športovej organizácii

Názov SNOWPARADISE Veľká Rača
Názov úplný Lyžiarsky klub Snowparadise Veľká Rača
Sídlo Dedovka 40, 023 01 Oščadnica
Kontaktná osoba Tibor Šobich, Katarína Hrašková
Email tsobich@myka.sk , katarinahraskova@gmail.com
Korešpondenčná adresa M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Účet pre verejné zdroje SK42 8330 0000 0024 0132 8815
Web www.skiklub.deem.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk