Informácie o športovej organizácii

Logo organizácie
Názov AC UNIZA Žilina
Názov úplný Academic Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Kontaktná osoba Ing. Mário Vantar
Email ac_uniza@mavan.sk, ac_uniza@mavan.sk
Korešpondenčná adresa Rajecká 17, 010 01 Žilina
Účet pre verejné zdroje SK3109000000005115492810
Web klub.acuniza.org/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org