Informácie o športovej organizácii

Názov SAK Drienica - Lysá
Názov úplný SKI-ALP KLUB Drienica-Lysá
Sídlo Drienica 212, 083 01 Sabinov
Kontaktná osoba Mgr. Miroslav Malcovský
Email m-ski@m-ski.sk, mmalcovsky@post.sk
Korešpondenčná adresa Drienica 213, 083 01 Sabinov
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org