Informácie o športovej organizácii

Názov LK Ski Jezersko
Názov úplný Lyžiarsky klub SKI Jezersko
Sídlo Chata SKI Jezersko 56, 059 04 Jezersko
Kontaktná osoba Dominika Slebodová
Email dominika.slebodova@bachledka.sk
Korešpondenčná adresa Bachledova dolina 702, 059 55 Ždiar
Účet pre verejné zdroje SK6709000000005137034407
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org