Informácie o športovej organizácii

Názov LK Ski Jezersko
Názov úplný Lyžiarsky klub SKI Jezersko
Sídlo SNP 151/56, 061 01 Spišská Stará Ves
Kontaktná osoba Plevík Imrich JUDr.
Email imro@lkskijezersko.sk, lkskijezersko@lkskijezersko.sk
Korešpondenčná adresa Chata Ski Jezersko 56, 059 04 Jezersko
Účet pre verejné zdroje SK6709000000005137034407
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk