Informácie o športovej organizácii

Názov KĽŠ KRYHA BRATISLAVA
Názov úplný Klub ľadových športov KRYHA v Bratislave
Sídlo Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava
Kontaktná osoba Moravčík Branislav
Email moravcik.brano@gmail.com
Korešpondenčná adresa Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava
Účet pre verejné zdroje
Web kryha.org/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk