Informácie o športovej organizácii

Názov Martinky Ski Team
Názov úplný Martinky Ski Team
Sídlo 1. Čsl. brigády 17, 038 61 Vrútky
Kontaktná osoba Ján Machálek
Email jmsport@jmsport.sk
Korešpondenčná adresa 1. Čsl.brigády 17, 038 61 Vrútky
Účet pre verejné zdroje SK1809000000005136986692
Web https://sites.google.com/site/skiteammartinky/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk