Informácie o športovej organizácii

Názov RS sport Club
Názov úplný RS sport Club
Sídlo Krosnianská 81, 040 22 Košice
Kontaktná osoba Jenčuš Rastislav
Email rastislav.jencus@gmail.com
Korešpondenčná adresa Krosnianská 81, 040 22 Košice
Účet pre verejné zdroje
Web www.rssportclub.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org