Informácie o športovej organizácii

Názov Ski klub Donovaly
Názov úplný Ski klub Donovaly
Sídlo Tulská 105, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Miroslav Gregor
Email petrag@espor.sk, petrag@espor.sk
Korešpondenčná adresa Sadová 18, 974 04 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje SK60 0900 0000 0051 3667 4760
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk