Informácie o športovej organizácii

Názov SnowSports Club
Názov úplný SnowSports Club
Sídlo Dolný Smokovec 66, 059 81 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba Petra Penkert
Email kurcabka@gmail.com
Korešpondenčná adresa Dolný Smokovec 66, 059 81 Vysoké Tatry
Účet pre verejné zdroje SK58 8330 0000 0025 0103 2499
Web www.snowsportsclub.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org