Informácie o športovej organizácii

Názov SKI CLUB 2003 Brezno
Názov úplný SKI CLUB 2003 Brezno
Sídlo Železničná 7, 977 01 Brezno
Kontaktná osoba Ing.Slavomír Kupčok
Email riaditel@diago.sk
Korešpondenčná adresa Železničná 7, 977 01 Brezno
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org