Informácie o športovej organizácii

Názov ŠK UNI KOŠICE
Názov úplný ŠK UNI KOŠICE
Sídlo Rubínová 2, 040 11 Košice
Kontaktná osoba Štrkolec Miroslav, Ing.
Email strkolec@pobox.sk, jozef_strkolec@yahoo.com
Korešpondenčná adresa Popradská 15, 040 11 Košice
Účet pre verejné zdroje SK5511000000002944046320
Web www.skunikosice.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk