Informácie o športovej organizácii

Názov LK Ski Javory Podolínec
Názov úplný LK SKI JAVORY PODOLÍNEC
Sídlo Sv.Anny 34/333, 065 03 Podolínec
Kontaktná osoba Pavlák Ondrej
Email pavlak.ondro@gmail.com
Korešpondenčná adresa Sv.Anny 34/333, 065 03 Podolínec
Účet pre verejné zdroje SK2211000000002946046084
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk