Informácie o športovej organizácii

Názov LK SKI PROFIT ŽILINA
Názov úplný Lyžiarsky klub SKI PROFIT Žilina
Sídlo Smreková ul. 32, 010 07 Žilina
Kontaktná osoba Ing. Karol Král, CsC.
Email karolkral@gmail.com
Korešpondenčná adresa Na Šefranici 29, 010 01 Žilina
Účet pre verejné zdroje SK73 0900 0000 0004 2316 1383
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org