Informácie o športovej organizácii

Názov SKI CLUB PROGRESS
Názov úplný SKI CLUB PROGRESS
Sídlo Mierová 1101/76, 064 01 Stará Lubovňa
Kontaktná osoba Roman Petriľák
Email roman.petrilak@gmail.com, skiclubprogress@gmail.com
Korešpondenčná adresa Mierová 1101/76, 064 01 Stará Lubovňa
Účet pre verejné zdroje SK83 8330 0000 0026 0109 6182
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk