Informácie o športovej organizácii

Názov Sport-Ski Team Snowland
Názov úplný Sport-Ski Team Snowland
Sídlo Valča 145, 038 35 Valča
Kontaktná osoba Tomáš Rišian
Email sportskiteamsnowland@gmail.com
Korešpondenčná adresa Valča 145, 038 35 Valča
Účet pre verejné zdroje
Web https://sport-skiteamsnowland-sk.webnode.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk