Informácie o športovej organizácii

Názov Ski Team Bratislava
Názov úplný Ski Team Bratislava
Sídlo Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava
Kontaktná osoba Bačík Peter
Email peter.bacik1983@gmail.com
Korešpondenčná adresa Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org