Informácie o športovej organizácii

Názov SKI KLUB KREMNICA
Názov úplný SKI KLUB KREMNICA
Sídlo Štefánikovo nám. 17/8, 976 01 Kremnica
Kontaktná osoba Andrej Považan
Email povazan.a@gmail.com
Korešpondenčná adresa Štefánikovo nám. 17/8, 976 01 Kremnica
Účet pre verejné zdroje SK72 0200 0000 0038 7888 2957
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org