Informácie o športovej organizácii

Názov Lyžiarsky oddiel LOPE
Názov úplný Lyžiarsky oddiel LOPE
Sídlo Šimonovianska 67, 958 03 Partizánske 1
Kontaktná osoba Erika Terkovičová
Email lklope@centrum.sk
Korešpondenčná adresa Šimonovianska 67, 958 03 Partizánske 1
Účet pre verejné zdroje SK3209000000005137168800
Web www.lope.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org