Informácie o športovej organizácii

Názov Bendik Racing Team
Názov úplný Bendik Pretekársky Tím
Sídlo Partizánska 3540/84, 058 01 Poprad
Kontaktná osoba Peter Bendik ml.
Email bendikracingteam@gmail.com, peterbendik05@gmail.com
Korešpondenčná adresa Partizánska 3540/84, 058 01 Poprad
Účet pre verejné zdroje SK8811000000002943047014
Web www.martinbendik.com/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org