Informácie o športovej organizácii

Názov ŠPORTOVÝ KLUB PALMARY
Názov úplný ŠPORTOVÝ KLUB PALMARY
Sídlo Sv. Cyrila 315/26, 971 01 Prievidza
Kontaktná osoba Roland Gáspár
Email ro.gas@hotmail.com
Korešpondenčná adresa Sv. Cyrila 315/26, 971 01 Prievidza
Účet pre verejné zdroje SK8883300000002401307811
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org