Informácie o športovej organizácii

Názov SKI CLUB SEVER Žilina
Názov úplný SKI CLUB SEVER Žilina
Sídlo Gerlachovská 3104/4, 010 08 Žilina
Kontaktná osoba Miroslav Pecko
Email skiclubsever@centrum.sk
Korešpondenčná adresa Hlavná Ulica 232/150, 013 13 Konská
Účet pre verejné zdroje SK2883300000002101321259
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk