Informácie o športovej organizácii

Názov MB Ski club Žilina
Názov úplný MB Ski club Žilina
Sídlo Jura Hronca 3408/9, 010 15 Žilina
Kontaktná osoba Martin Bugáň
Email martin.bugan@gmail.com, mbskiclub@gmail.com
Korešpondenčná adresa Jura Hronca 3408/9, 010 15 Žilina
Účet pre verejné zdroje SK0509000000005137948487
Web https://www.facebook.com/MB-Ski-club-%C5%BDilina-462345357280502/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org