Informácie o športovej organizácii

Názov ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves
Názov úplný ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves
Sídlo Orechová 6, 085 01 Bardejov
Kontaktná osoba Adrián Lozák
Email restauraciaroland@gmail.com
Korešpondenčná adresa Záhradná 42, 085 01 Bardejov
Účet pre verejné zdroje SK55 0900 0000 0051 3843 9959
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk