Informácie o športovej organizácii

Názov SC RESPECT JUNIOR TEAM 99
Názov úplný SC RESPECT JUNIOR TEAM 99
Sídlo Revišné 392, 027 54 Veličná
Kontaktná osoba Mgr. Erika Jaroščáková
Email erika@todos.sk
Korešpondenčná adresa Revišné 392, 027 54 Veličná
Účet pre verejné zdroje SK1709000000005137215339
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk