Informácie o športovej organizácii

Názov SKI CLUB Brezno
Názov úplný SKI CLUB Brezno
Sídlo Podkoreňová 2307/91, 977 01 Brezno
Kontaktná osoba Juraj Holišík
Email skiclubbrezno@gmail.com
Korešpondenčná adresa Podkoreňová 2307/91, 977 01 Brezno
Účet pre verejné zdroje SK38 0900 0000 0051 6267 5230
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org