Informácie o športovej organizácii

Názov J. Garaj Ski Klub
Názov úplný Ski Klub J. Garaj Liptovský Mikuláš
Sídlo Gaštanová 511/2, 031 04 Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba Ján Garaj
Email jan.garaj13@gmail.com
Korešpondenčná adresa Gaštanová 511/2, 031 04 Liptovský Mikuláš
Účet pre verejné zdroje SK0383300000002601779338
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org