Informácie o športovej organizácii

Názov Ski Klub Piešťany
Názov úplný Ski Klub Piešťany
Sídlo Fínska 7008/5, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba Martin Gavalier
Email martin.gavalier@zoznam.sk
Korešpondenčná adresa Fínska 7008/5, 921 01 Piešťany
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk