Informácie o športovej organizácii

Názov SKI TEAM SENEC, o.z.
Názov úplný SKI TEAM SENEC
Sídlo Košická 1, 903 01 Senec
Kontaktná osoba Katarína Jankovičová
Email info@skiteamsenec.sk
Korešpondenčná adresa Košická 1, 903 01 Senec
Účet pre verejné zdroje SK75 7500 0000 0040 2617 5077
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk